Szkolenie online Podatek dochodowy 2024/2023 – zmiany w przepisach w 2024 r. oraz zamknięcie roku 2023

 

Zapraszamy Państwa na szkolenie on-line

Podatek dochodowy 2024/2023 – zmiany w przepisach w 2024 r. oraz zamknięcie roku 2023

Wykładowca: Dorota Kosacka

Termin szkolenia :  11 grudnia godz. 10.00-15.00

Koszt szkolenia : 380zł brutto/os.

 


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
 • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
 • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian na gruncie podatku dochodowego które weszły już w życie i które planowane są jeszcze od 1 stycznia 2024 roku oraz zamknięcie roku 2023.


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane do właścicieli firm, głównych księgowych, pracowników działów księgowych firm, pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką.


PROGRAM SZKOLENIA:

 

CZĘŚĆ I – PODATEK DOCHODOWY 2024

 1. Podatek dochodowy – zmiany od 1 stycznia 2024 r., w tym:
 • Minimalny podatek dochodowy – kogo dotyczy, wyjątki i nowe zasad ustalenia jego wysokości,
 • Nowe preferencyjne zasady amortyzacji niektórych nieruchomości,
 • Dotacje i dofinansowania – możliwość rezygnacji ze zwolnienia z podatku dochodowego,
 • Limity płatności gotówkowych od 1 stycznia 2024 r.,
 • JPK księgi rachunkowe – kto, od kiedy i w jakich terminach będzie miał obowiązek wysyłania,
 • Kwota wolna od podatku – czy będzie zmiana od 1 stycznia 2024,
 • Limity wybranych zwolnień podatkowych w 2024 r.,
 • Wprowadzenie od 1 lipca 2024 r. obowiązkowego KSeF a podatek dochodowy,
 • Inne istotne zmiany.
 1. Minimalny podatek dochodowy w 2024 r., w tym:
 • Kto od 1 stycznia 2024 r. będzie musiał płacić minimalny podatek dochodowy,
 • Zasady liczenia rentowności dla potrzeb minimalnego podatku dochodowego,
 • Wyłączenia z minimalnego podatku dochodowego w 2024 r.,
 • Dwie metody odliczania podstawy opodatkowania w minimalnym podatku dochodowym w 2024 r.,
 • Inne praktyczne zagadnienia dotyczące minimalnego podatku dochodowego.

CZĘŚĆ II – PODATEK DOCHODOWY – ZAMKNIĘCIE ROKU 2023

     3.Dodatkowe obowiązki na przełomie 2023/2024 w zakresie podatku dochodowego, w tym:

 • Wybór formy opodatkowania w PIT i CIT – terminy, ograniczenia oraz na co warto zwrócić uwagę,
 • Dodatkowe obowiązki informacyjne niektórych spółek jawnych
 • Spółki nieruchomościowe – jak ustalić spełnienie warunków oraz dodatkowe obowiązki informacyjne,
 • Zamknięcie roku a raportowanie schematów podatkowych (MDR) – na co szczególnie zwrócić uwagę w podatku dochodowym,
 • Dokumentacja cen transferowych – terminy, dokumentacja i raportowanie,
 • Informacja o realizacji strategii podatkowej – kto i w jakim terminie powinien ją przygotować
 • Dodatkowe obowiązki spółek na estońskim CIT,
 • Inne wybrane obowiązki informacyjne związane z podatkiem dochodowym.

 

        4.Zamknięcie roku 2023 – wybrane problemy podatkowe, w tym:

 • Koszty finansowania własnego – jak je ustalić oraz kto i w jakiem wysokości może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów,
 • Przychody i koszty na przełomie roku – wybrane zagadnienia,
 • Podatek u źródła:
 1. jak ustalić kiedy należy pobrać podatek u źródła,
 2. jakie usługi i inne wypłaty są objęte tym podatkiem i na co praktycznie należy zwrócić uwagę,
 3. zwolnienia i preferencyjne stawki w podatku u źródła – warunki i zasady ich stosowania,
 4. limit 2 mln zł – kiedy i jak należy go liczyć, zasady postępowania po przekroczeniu granicy 2 mln zł
 5. ustalanie beneficjenta rzeczywistego w świetle nowych objaśnień Ministra Finansów,
 • Przychody z nieodpłatnych świadczeń – na co zwrócić uwagę zamykając rok 2023,
 • Wierzytelności nieściągalne i przedawnione, ulga na złe długi w podatku dochodowym,
 • Reprezentacja i reklama – prezenty świąteczne, imprezy integracyjne i inne wybrane zagadnienia.

 

      5.Podatek dochodowy – najnowsze orzecznictwo i interpretacje oraz wybrane problemy praktyczne, w tym:

 • Zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych,
 • Powypadkowa naprawa samochodów i odszkodowanie – przychody i koszty, rozliczenie podatku dochodowego,
 • Wypłata zysku przez spółkę komandytową – jak liczyć obniżenie podatku u komplementariusza i na co szczególnie zwrócić uwagę,
 • CIT estoński – najciekawsze praktyczne zagadnienia,
 • najnowsze orzecznictwo i interpretacje dotyczące podatku dochodowego.

 

      6.Pytania i odpowiedzi

 

 

 


WYKŁADOWCA

Dorota Kosacka – Doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek zarząu DK Doradztwo sp. z o.o. i DBO Polska sp. z o.o., ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego.Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe, doradza w zakresie cen transferowych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.


WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


KOSZT SZKOLENIA

380zł brutto/os.


Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf).  Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


ZGŁOSZENIA

Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: szkolenia@kosacka.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: szkolenia@kosacka.pl

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

  Zapisz się na szkolenie

  Dane szkolenia:


  Dane uczestników (co najmniej jeden):  Dane zamawiającego:


  Powiązane wpisy