Szkolenie online Odpowiedzialność karno- skarbowa podatników, księgowych i członków zarządu. 

Zapraszamy Państwa na szkolenie on-line

Odpowiedzialność karno- skarbowa podatników, księgowych i członków zarządu. 

 

Wykładowca: Rafał Szczechowiak

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawno -Rachunkowej TAXLEX-CONSULTING Szczechowiak i Wspólnicy s.c.

stały biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu od 2008 roku

wykładowca akademicki – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet MERITO WSB w Poznaniu

wykładowca prawa finansowego, podatkowego i administracyjnego na aplikacji radcowskiej i adwokackiej 

 

Termin szkolenia : 17 kwietnia 2024  godz. 10.00-14.00

Koszt szkolenia : 350 zł brutto/os.

 


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
 • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
 • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zasad Odpowiedzialności karno- skarbowej podatników, księgowych i członków zarządu.


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawa karnego – skarbowego, księgowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych. doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych .


PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza biura rachunkowego odszkodowawcza w trybie art. 471 Kodeksu cywilnego, proces dowodzenia braku winy z praktyki wykonywania kilkudziesięciu opinii z praktyki biegłego sądowego dla Sądów Okręgowych w całym kraju
 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu majątkiem osobistym za zobowiązania publiczno prawne w trybie art. 116 Ordynacji podatkowej a skuteczny moment zgłoszenia wniosku o upadłość,  proces dowodzenia braku winy z praktyki wykonywania kilkudziesięciu opinii z praktyki biegłego sądowego dla Sądów Okręgowych w całym kraju
 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu majątkiem osobistym za zobowiązania cywilnoprawne  w trybie art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych a skuteczny moment zgłoszenia wniosku o upadłość,  proces dowodzenia braku winy z praktyki wykonywania kilkudziesięciu opinii z praktyki biegłego sądowego dla Sądów Okręgowych w całym kraju
 4. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa karno – skarbowego
 5. Zasady odpowiedzialności karno – skarbowej
 6. Instytucja prawna i ratio legis czynnego żalu, skuteczność złożenia
 7. Najczęściej popełniane przestępstwa i wykroczenia karno – skarbowe
 8. Zarządzanie ryzykiem z tytułu odpowiedzialności – polisy, właściwe umowy z klientami, procedury dotyczące minimalizacji ryzyka księgowych i biur rachunkowych 
 9. Zasady i zapobiegawcza rola procedur obowiązujących w firmie a brak winy umyślnej 
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników

WYKŁADOWCA

Rafał Szczechowiak  -wieloletni praktyk i pracownik naukowy – wspólnik zarządzający Kancelarii Prawno – Rachunkowej TAXLEX – CONSULTING Szczechowiak i Wspólnicy s. c. 

stały biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu od 2008 roku.

wykładowca akademicki – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet MERITO WSB w Poznaniu

wykładowca prawa finansowego, podatkowego i administracyjnego na aplikacji radcowskiej i adwokackiej , potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.


WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


KOSZT SZKOLENIA

350zł brutto/os.


Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf).  Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


ZGŁOSZENIA

Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: szkolenia@kosacka.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: szkolenia@kosacka.pl

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

  Zapisz się na szkolenie

  Dane szkolenia:


  Dane uczestników (co najmniej jeden):  Dane zamawiającego:


  Powiązane wpisy