Szkolenie online Krajowy System e-Faktur (KSeF)– fakturowanie przed i po 1 lipca 2024 r.

 

Zapraszamy Państwa na  II edycje szkolenia on-line

Krajowy System e-Faktur (KSeF)– fakturowanie przed i po 1 lipca 2024 r.

Wykładowca: Dorota Kosacka

Termin szkolenia :  9 listopada  godz. 10.00-15.00 

Koszt szkolenia : 380zł brutto/os.

 


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
 • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
 • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.

CEL SZKOLENIA

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych od 2024 roku będzie obowiązkowe i będzie podlegać ciągłej kontroli. W związku tym z faktem warto już w tym roku przygotować się na ten moment i rozpocząć wystawianie Faktur w KSeF.

Celem szkolenia jest przybliżenie zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemy eFaktur.

-zdobycie wiedzy w zakresie wymogów dotyczących fakturowania i możliwości samodzielnego sporządzenia dokumentacji podatkowej.

-omówienie wszystkich zmian wprowadzonych w ramach funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur w tym nowych rozwiązań dotyczących faktur ustrukturyzowanych i Krajowego Systemu eFaktur

-wskazanie potencjalnych obszarów kontroli ze strony organów podatkowych.


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane do właścicieli firm, głównych księgowych, pracowników działów księgowych firm, pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką.


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Obowiązek stosowania Krajowego Systemu e-Faktur, w tym:
 • terminy wprowadzenia obowiązkowego KSeF,
 • podmioty obowiązane do stosowania KSeF,
 • jakie faktury będą objęte obowiązkowym KSeF, a jakie nadal będą wystawiane w wersji tradycyjnej,
 • praktyczne omówienie zasad wystawiania i przesłania faktur dla firm, konsumentów, podmiotów zagranicznych, faktury wystawiane w procedurach szczególnych, faktury zamówieniach publicznych,
 • sankcje za pominięcie KSeF przy wystawianiu faktur,
 • faktury VAT RR – kiedy i na jakich zasadach mogą być wystawiane poprzez KSeF.

 

 1. Awaria i niedostępność KSeF, a zasady wystawienia faktur ustrukturyzowanych, w tym:
 • różnice pomiędzy trybem postępowania w przypadku awarii po stronie KSeF, a niemożliwości wystawienia faktury po stronie podatnika,
 • awaria a data wystawienia faktury,
 • przesyłanie faktur do KSeF po zakończeniu awarii,
 • postać faktury w okresie niedostępności KSeF i braku możliwości wystawiania faktury w KSeF z przyczyn leżących po stronie KSeF oraz termin jej przesłania,
 • zasady postępowania i przesyłania faktur po okresie niedostępności KSeF i awarii u podatnika.

 

 1. KSeF a inne dodatkowe obowiązki i zmiany w przepisach, w tym:
 • zmiany w zakresie kursów walut faktur wystawionych w KSeF,
 • nowe obowiązki związane z realizacją płatności za faktury, w tym w ramach MPP,
 • identyfikator zbiorczy – kiedy będzie generowany i do czego będzie potrzebny,
 • faktury korygujące wystawione w KSeF – nowe zasady ujmowania,
 • nowy termin zwrotu VAT,
 • likwidacja możliwości wystawiania faktur przez kasę rejestrującą, w tym paragon z NIP traktowana jako faktura,
 • likwidacja not korygujących,
 • duplikaty faktur a KSeF,
 • ograniczenie zakresu JPK_FA.

 

 1. Wystawianie i otrzymywanie faktur po zmianach, w tym:
 • sposób wystawiania faktur przez KSeF,
 • nadawanie uprawnień poszczególnym pracownikom i innym osobom (w tym biura rachunkowe, samofakturowanie, wystawianie faktur przez podmiot trzeci),
 • data wystawienia faktury w KSeF,
 • wpływ daty wystawienia faktury na obowiązki ewidencyjne w VAT,
 • załączniki do faktur a KSeF,
 • umówienie wybranych zagadnień związanych ze strukturą JPK-FA(2),
 • dodatkowe informacje na fakturach np.: warunki Incoterms, miejsce dostawy, numer rejestracyjny środka transportu, PKWiU, PKOB, CN itp.,
 • anulowanie i korekty faktury w KSeF,
 • data otrzymania faktury przesłanej do KSeF i poza KSeF,
 • termin odliczenia VAT z faktur przesłanych do KSeF i poza KSeF.

 

 1. Faktury przed i po KSeF
 • porównanie zasad ujmowania faktur sprzedaży przed i po KSeF,
 • data wystawienia faktury w KSeF i jej wpływ na kursy walut oraz termin ujęcia w JPK,
 • skutki opóźnienia w wystawieniu faktur w KSeF,
 • otrzymanie faktur a termin odliczenia VAT – wpływ KSeF na termin odliczenia VAT,
 • faktury korygujące VAT przez i po KSeF – porównanie zasad,
 • dwa tryby wystawienia i ujmowania faktur korygujących po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF,
 • jakie zasady ujmowania faktur korygujących na plus i minus będą obowiązywały po wprowadzeniu KSeF,
 • ujmowanie przez dostawcę / usługodawcę faktur korygujących „in minus”:
  • wystawianych w KSeF,
  • wystawianych w okresie awarii albo niedostępności KSeF,
  • wystawianych poza KSeF,
 • ujmowanie przez nabywcę faktur korygujących „in minus”:
  • wystawianych w KSeF,
  • wystawianych w KSeF i udostępnionych w inny sposób niż przy użyciu KSeF,
  • wystawianych poza KSeF.

 

 1. KSeF – zagadnienia praktyczne, w tym:
 • błędy, pomyłki, anulowanie faktur – jakie praktyczne problemy mogą wystąpić po wprowadzeniu KSeF,
 • obieg dokumentów – jakich praktycznych zmian wymaga wprowadzenie KSeF,
 • jak przygotować się do KSeF,
 • uzyskanie dostępu do KSeF, nadanie uprawnień,
 • dodatkowe czynności które mogą być konieczne w związku z przygotowaniami do KSeF.

 

 1. Pytania i odpowiedzi

 

 


WYKŁADOWCA

Dorota Kosacka – Doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. i DBO Polska sp. z o.o., ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego.Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe, doradza w zakresie cen transferowych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.


WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


KOSZT SZKOLENIA

380zł brutto/os.


Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf).  Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


ZGŁOSZENIA

Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres [email protected]

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: [email protected]. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: [email protected]

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

  Zapisz się na szkolenie

  Dane szkolenia:


  Dane uczestników (co najmniej jeden):  Dane zamawiającego:


  Powiązane wpisy