Aspekty prawne nieważności umów kredytów frankowych i złotowych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie on-line

Aspekty prawne nieważności umów kredytów frankowych i złotowych.

Sankcja kredytu darmowego. Przedawnienie roszczeń banków o zwrot kapitału.

 

Wykładowca: Rafał Szczechowiak

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawno -Rachunkowej TAXLEX-CONSULTING Szczechowiak i Wspólnicy s.c.

stały biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu od 2008 roku

wykładowca akademicki – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet MERITO WSB w Poznaniu

wykładowca prawa finansowego, podatkowego i administracyjnego na aplikacji radcowskiej i adwokackiej 

 

Termin szkolenia : 18 lipca 2024  godz. 10.00-14.00

Koszt szkolenia : 350 zł brutto/os.

 


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
 • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
 • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat prawnych aspektów nieważności umów kredytów frankowych i złotowych, z uwzględnieniem sankcji kredytu darmowego oraz przedawnienia roszczeń banków o zwrot kapitału.

Adresaci:

 • Prawnicy i radcy prawni zajmujący się prawem bankowym i finansowym.
 • Specjaliści ds. compliance w bankach i instytucjach finansowych.
 • Doradcy finansowi i kredytowi.
 • Przedstawiciele działów windykacji i restrukturyzacji kredytów.
 • Osoby zainteresowane tematyką kredytów walutowych i prawnych konsekwencji ich nieważności.

 


Aspekty prawne nieważności umów kredytów złotowych. Sankcja kredytu darmowego. Przedawnienie roszczeń banków o zwrot kapitału. 

 
1. Zakres stosowania prawa unijnego i orzecznictwa TSUE w procesach dotyczących kredytów frankowych w Polsce.
 
2. Przedmiot kontroli umów w świetle art. 385.1 k.c.
 
3. Dopuszczalność prawna dokonania podziału postanowienia umowy w celu wyodrębnienia abuzywnej części
 
4. Następstwa uznania postanowienia umowy za abuzywne w świetle art. 385 kc
 
5. Rozliczenia stron nieważnej  umowy kredytu a przedawnienie roszczenia banków o zwrot kapitału. 
 
6. Omówienie skutków uchwały pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 25.04.2024 roku, sygn. III CZP 25/22
 
7. Klauzula oparta o WIBOR a unieważnienie kredytu złotowego. 
 
8. Klauzula oparta na WIBOR jako postanowienie określające główne świadczenie stron. 
 
9. WIBOR jako istota mechanizmu zmiany stopy procentowej. 
 
10. Nierynkowy charakter klauzuli WIBOR w sytuacji nadpłynności banków i braku transakcji na rynku międzybankowym. 
 
11. Obciążenie kredytobiorcy pełnym ryzykiem walutowym oraz ryzykiem zmiany stóp procentowych. 
 
12. Podstawy prawne kwestionowania postanowień umów kredytów złotowych związanych z WIBOR
 
13. Doświadczenia biegłego sądowego związane ze stwierdzeniem nieważności kredytów złotowych WIBOR i walutowych WIBOR
 
14. Omówienie istotnych kwestii które winny być zawarte w pozwie. 
 
15. Pytania i odpowiedzi.

WYKŁADOWCA

Rafał Szczechowiak  -wieloletni praktyk i pracownik naukowy – wspólnik zarządzający Kancelarii Prawno – Rachunkowej TAXLEX – CONSULTING Szczechowiak i Wspólnicy s. c. 

stały biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu od 2008 roku.

wykładowca akademicki – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet MERITO WSB w Poznaniu

wykładowca prawa finansowego, podatkowego i administracyjnego na aplikacji radcowskiej i adwokackiej , potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.


WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


KOSZT SZKOLENIA

350zł brutto/os.


Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf).  Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


ZGŁOSZENIA

Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: szkolenia@kosacka.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: szkolenia@kosacka.pl

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

  Zapisz się na szkolenie

  Dane szkolenia:  Dane uczestników (co najmniej jeden):
  Dane zamawiającego:  Powiązane wpisy