SZKOLENIE ON-LINE VAT – zmiany od 1 lipca 2023 r. Obowiązkowy KSeF od 2024 r. Praktyczne problemy.

Zapraszamy Państwa na II edycje szkolenia

VAT – zmiany od 1 lipca 2023 r. Obowiązkowy KSeF od 2024 r. Praktyczne problemy.

Wykładowca: Dorota Kosacka

Termin szkolenia : 19 czerwca godz. 10.00-15.00

Koszt szkolenia : 380zł brutto/os.


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
 • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
 • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.

 CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian na gruncie podatku VAT które weszły już w życie i które planowane są jeszcze w tym roku od  1 lipca 2023  oraz  ich praktyczne przełożenie na rozliczenia podatkowe. Przygotowanie do wdrożenia KSeF w 2024 roku. Analiza najnowszych regulacji wynikających z projektu ustawy o obligatoryjności KSeF.


ADRESACI SZKOLENIA

 • pracownicy księgowości,
 • pracownicy działów podatkowych i finansowych,
 • osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe oraz prowadzenie dokumentacji dla potrzeb VAT.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Odwrotne obciążenie od 1 kwietnia 2023 r., w tym:
 • Zakres czynności objętych odwrotnym obciążeniem od 1 kwietnia 2023 r.
 • Refaktura energii, sprzedaż energii z fotowoltaiki – czy i kiedy wystąpi odwrotne obciążenie,
 • Sprzedaż gazu, energii i prawa do emisji gazów cieplarnianych – warunki przy poszczególnych grupach transakcji zastosowania odwrotnego obciążenia
 • Dodatkowe obowiązki związane z odwrotnym obciążeniem (m.in. wcześniejsze dodatkowe zgłoszenie).

 

 1. SLIM VAT 3 – Nowe zasady fakturowania i przeliczania kwot wyrażonych w walucie od 1 lipca 2023 r., w tym:
 • faktury korygujące walutowe – nowe zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej,
 • faktury korygujące na plus, na minus, korekty zbiorcze i dotyczące pojedynczych transakcji, korekty krajowe i zagraniczne – nowe uregulowania na praktycznych przykładach,
 • zmiana zasad wystawiania faktur zaliczkowych, jeżeli usługa lub dostawa towarów zostanie dokonana w tym samym miesiącu,
 • uproszczenia w zakresie stosowania kas fiskalnych i drukowania raportów.

 

 1. SLIM VAT 3 – Proporcjonalne odliczanie VAT naliczonego, w tym:
 • zasady proporcjonalnego odliczania VAT naliczonego,
 • uproszczenia w proporcjonalnym rozliczeniu VAT naliczonego – kiedy nie będzie konieczne dokonywanie tzw. korekty rocznej oraz podniesienie limitu z 500 zł do 10.000 zł,
 • likwidacja obowiązku ustalania w niektórych przypadkach struktury w formie protokołu,
 • praktyczne skutki zmian w zakresie proporcjonalnego odliczenia VAT.

 

 1. SLIM VAT 3 – Zmiany w transakcjach zagranicznych od 1 lipca 2023 r., w tym:
 • WNT – zmiana zasad rozliczania w przypadku braku faktury od kontrahenta zagranicznego lub opóźnienia w jej otrzymaniu,
 • WDT – doprecyzowanie terminu stosowania stawki 0 %,
 • TAX FREE – modyfikacja zasad stosowania stawki 0 %,
 • Korekty w systemie e-commerce.

 

 1. Pozostałe zmiany wynikające ze SLIM VAT i innych ustaw, w tym:
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe – istotne zmiany w zakresie sankcji VAT,
 • zmiana limitu małego podatnika i konsekwencje z tego wynikające,
 • rozszerzenie możliwości wydatkowania środków z rachunku VAT (MPP) oraz zmiana zasad odpowiedzialności solidarnej przez osoby trzecie w sytuacji otrzymania przez nie płatności na rachunek VAT,
 • nowe zasady wydawania Wiążących Informacji Stawkowych (WIS),
 • czasowe wprowadzenia od 1 kwietnia 2023 r. odwrotnego obciążenia w zakresie dostawy gazu, energii elektrycznej i uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

 

 1. Krajowy System E-Faktur, w tym:
 • pojęcie faktury ustrukturyzowanej i zasady jej wystawiania,
 • obowiązek i wyjątki dotyczące wystawiania faktur ustrukturyzowanych – podatnicy VAT czynni, podatnicy zwolnienie, faktury dla konsumentów i kontrahentów zagranicznych,
 • czy i kiedy możliwe będzie pominięcie KSeF,
 • wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych – daty i inne praktyczne zagadnienia
 • skutki błędów w fakturach przesłanych do KSeF, nowe zasady postępowania w przypadku niektórych uchybień i błędów przy wystawianiu faktur,
 • anulowanie faktur, korekty, noty po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF,
 • faktury korygujące w KSeF – zmiana zasad ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę,
 • likwidacja not korygujących – aspekty praktyczne,
 • obowiązkowe i fakultatywne dane w fakturze ustrukturyzowanej,
 • faktury ustrukturyzowane a dane w JPK,
 • jak przygotować się do KSeF.

 

 1. Nieruchomości a VAT – praktyczne problemy, w tym:
 • najem nieruchomości – kiedy zastosowanie ma zwolnienie z VAT a kiedy 23 %,
 • refakturowanie mediów – stawka dla najmu czy dla dostawy mediów?
 • handel nieruchomościami (tzw. flipy nieruchomościowe) – sprzedaż mieszkań z wyposażeniem, nakłady do i powyżej 30 %, cesja praw do umów deweloperskich,
 • sprzedaż i zakup nieruchomości firmowych – na co zwrócić szczególną uwagę ustalając stawkę VAT.

 

 1. Nowości, przyszłe zmiany w VAT i bieżące problemy, w tym:
 • VAT in the digital Age 2025-2028 r. – przyszłe rewolucyjne zmiany w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • nowe obowiązki dostawy usług płatniczych od 2024 r. i praktyczne skutki dla podatników,
 • faktury korygujące dotyczące energii elektrycznej wynikające ze złożonych wniosków i preferencji wynikających z ustawy – ujęcie na przełomie 2022 i 2023 r.
 • istotne wybrane orzeczenia i interpretacje.

 

 1. Pytania i odpowiedzi.

 


WYKŁADOWCA

Dorota Kosacka – Doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. i DBO Polska sp. z o.o., ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego.Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe, doradza w zakresie cen transferowych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.


WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


CENA SZKOLENIA

Koszt szkolenia : 380zł brutto/os. Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf).  Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


ZGŁOSZENIA

Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres [email protected]

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie  przeznaczonych dla działów kadrowo-płacowych, księgowych, doradców podatkowych.


OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: [email protected]. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: [email protected]

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

  Zapisz się na szkolenie

  Dane szkolenia:


  Dane uczestników (co najmniej jeden):  Dane zamawiającego:


  Powiązane wpisy