SZKOLENIE ON-LINE VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH (WDT, WNT, EKSPORT, TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE, USŁUGI) – z uwzględnieniem najnowszych zmian

Zapraszamy Państwa na szkolenie on-line

VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH (WDT, WNT, EKSPORT, TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE, USŁUGI) – z uwzględnieniem najnowszych zmian

Wykładowca: Łukasz Chłond

Nowy termin szkolenia : 11 października godz. 9.00-14.00

Koszt szkolenia : 350 zł brutto/os.

 


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
 • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
 • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.

 CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest kompleksowe przekazanie wiedzy na temat zasad opodatkowania podatkiem VAT w obrocie międzynarodowym w tym zasad opodatkowania tymże podatkiem dostaw łańcuchowych i transakcji trójstronnych z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i praktyki organów podatkowych w tym zakresie.

Podczas szkolenia omówione zostaną dodatkowe obowiązki ewidencyjne ciążące na podatnikach rozliczających usługi w handlu zagranicznym.

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie znowelizowanych zasad rozliczenia świadczenia usług transgranicznych na gruncie podatku od towarów i usług.

 


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do osób rozliczających transakcje wewnątrzwspólnotowe. Skierowane jest do głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów działów finansowych, pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się rozliczaniem podatku VAT w transakcjach międzynarodowych.

 


PROGRAM SZKOLENIA

 • Część 1: Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów

  – Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT

  – Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0%

  – Odroczony wywóz oraz przerwa logistyczna w dostawie – skutki na gruncie VAT
  – Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru), nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 2020 r. a zasady dokumentowania wynikające z ustawy o VAT (jak pogodzić przepisy unijne i krajowe?)

  – Sprzedaż za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego w kraju i za granicą

  – Przemieszczenie towaru własnego importowanego w innym kraju UE

  – Obowiązek podatkowy w WDT i WNT – zasady ogólne i przypadki problematyczne (np. wystawienie faktury przed dostawą, brak faktury, brak dokumentów potwierdzających wywóz towaru)
  – Podstawa opodatkowania (w tym opłaty dodatkowe, np. koszty transportu, atestów)

  – Korekty w WDT/WNT – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć

  – Zaliczki na poczet WDT i WNT – brak opodatkowania

  – Kursy przeliczeniowe w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

  – Obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej – utrata prawa do stawki 0% w przypadku braku złożenia lub złożenia informacji podsumowującej zawierającej błędy

  – Wykazanie WDT i WNT w JPK_V7

  – Faktura a odliczenie VAT przy WNT – zmiany w ramach pakietu SLIM VAT 3 od 1.07.2023 r.

   

  Część 2: Eksport towarów

  – Definicja eksportu na gruncie ustawy o VAT

  – Eksport pośredni i bezpośredni – różnice i praktyczne przykłady

  – Obowiązek podatkowy w eksporcie – znaczenie formuł Incoterms i innych warunków dostawy dla właściwego rozliczenia eksportu, przykłady praktyczne

  – Zaliczka w eksporcie towarów – moment powstania obowiązku podatkowego, warunki opodatkowania stawką 0%

  – Specyfika realizacji dostawy a zaliczka w eksporcie – omówienie interpretacji oraz objaśnień MF
  – Warunki stosowania stawki VAT 0% – dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne

  – Wywóz do magazynu konsygnacyjnego poza terytorium UE

  – Korekty w eksporcie towarów – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć

   

  Część 3: Transakcje łańcuchowe

  – Definicja transakcji łańcuchowej

  – Jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru

  – Ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma)

  – Nowe jednolite zasady unijne służące przypisaniu transportu w wewnątrzwspólnotowej dostawie łańcuchowej od 2020 r.

  – Zasady przypisania transportu w dostawie łańcuchowej skutkującej wywozem poza terytorium UE

  – Dostawa łańcuchowa z importem towarów na terytorium UE oraz dokonana w całości poza terytorium UE – zasady opodatkowania VAT

  – Procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) – warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej

   

  Część 4: Transgraniczne świadczenie usług

  – Miejsce świadczenia usług – zasada ogólna przy usługach świadczonych na rzecz podatników oraz niepodatników (np. konsumentów)

  – Usługi związane z nieruchomościami – zakres pojęcia (czy w jego zakresie mieszczą się usługi magazynowania, spedycyjne, doradcze, montażowe itp.?)

  – Usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne – zasady ustalania miejsca świadczenia

  – Usługi gastronomiczne, cateringowe, wynajem pojazdów – zasady ustalania miejsca świadczenia

  – Wstęp i udział w międzynarodowych targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach – jak ustalić zasady opodatkowania?

  – Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług

  – Refakturowanie usług międzynarodowych

  – Stawka 0% dla usług związanych z międzynarodowym transportem i logistyką – zasady stosowania oraz wymagana dokumentacja

  – Korekty w sprzedaży i zakupie usług – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć

   

 

 


WYKŁADOWCA

 

Łukasz Chłond  – doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego (również z tzw. Wielkiej Czwórki), przechodząc całą ścieżkę kariery począwszy od konsultanta aż po partnera w spółce doradztwa podatkowego, a w ostatnim czasie zarządzał europejskim działem podatków pośrednich w dużej firmie z branży FMCG; doradzał średnim i dużym przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, międzynarodowych aspektach opodatkowania (zarządzanie podatkami w łańcuchach dostaw, podatek u źródła); doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych, prowadził szkolenia zamknięte dla największych międzynarodowych i polskich firm; autor licznych publikacji w prasie codziennej („Rzeczpospolita”) oraz stały współpracownik miesięcznika „Rachunkowość”.


WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


CENA SZKOLENIA

Koszt szkolenia : 350 zł brutto/os.
Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf).  Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


ZGŁOSZENIA

Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres [email protected]

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie  przeznaczonych dla działów kadrowo-płacowych, księgowych, doradców podatkowych.


OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: [email protected]. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: [email protected]

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

  Zapisz się na szkolenie

  Dane szkolenia:


  Dane uczestników (co najmniej jeden):  Dane zamawiającego:


  Powiązane wpisy