SZKOLENIE ON-LINE ULGA B+R JAK PRAKTYCZNIE Z NIEJ SKORZYSTAĆ.

 

Zapraszamy Państwa na webinar:

 

ULGA B+R

JAK PRAKTYCZNIE Z NIEJ SKORZYSTAĆ

TERMIN  13 czerwca godz. 9.00 – 12.00

Wykładowca: Dorota Kosacka

Koszt szkolenia: 280 brutto/os.

 


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad stosowania Ulgi B+R na gruncie przepisów podatkowych.

Szkolenie wyjaśnia jakie podmioty są uprawnione do korzystania z ulgi i jaki rodzaj działalności może korzystać z zasad preferencyjnego opodatkowania.

Omówione zostaną także praktyczne aspekty wdrożenia ulgi w przedsiębiorstwie.


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do księgowych, właścicieli biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, osób zatrudnionych w działach finansowo – księgowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podmioty uprawnione do korzystania z ulgi B+R i korzyści z jej stosowania.
 2. Pojęcie prac badawczo – rozwojowych – definicja oraz analiza praktycznych przykładów.
 3. Koszty kwalifikowane w uldze B+R, w tym:
 • koszty pracownicze i pochodne,
 • środki trwałe i wyposażenie,
 • aparatura naukowo – badawcza
 • prawa własności przemysłowej (w tym patenty, wzory użytkowe, prawa ochronne itp.),
 • koszty materiałów i surowców
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne,
 • koszty podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego.
 1. Zasady dokonywania odliczeń w uldze B+R, w tym:
 • zasady odliczeń w przypadku uzyskania dochodu
 • zasady odliczeń w przypadku poniesienia straty
 • ograniczenia dotyczące odliczeń
 • najczęstsze błędy przy dokonywaniu odliczeń
 • dofinansowania a ulga B+R.
 1. Dokumentacja w uldze B+R, w tym:
 • jaka dokumentacja jest niezbędna do skorzystania z ulgi B+R,
 • praktyczne zasady prowadzenia dokumentacji.
 1. Wdrożenie ulgi B+R w przedsiębiorstwie – praktyczne wskazówki
 2. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje dotyczące ulgi B+R
 3. Pytania i odpowiedzi.

 

 


WYKŁADOWCA

Dorota Kosacka – Doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. i DBO Polska sp. z o.o., ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego.Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe, doradza w zakresie cen transferowych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.


WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo.
 • Osoby, które zapiszą się na webinarium, otrzymują w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
 • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają  materiały dydaktyczne.

 OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać –nazwę oraz datę szkolenia


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: [email protected]. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: [email protected]

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

  Zapisz się na szkolenie

  Dane szkolenia:


  Dane uczestników (co najmniej jeden):  Dane zamawiającego:


  Powiązane wpisy