SZKOLENIE ON-LINE Raportowanie schematów podatkowych– MDR 2024

Zapraszamy Państwa na szkolenie online

Raportowanie schematów podatkowych -MDR 2024

Wykładowca: Monika Markisz

Termin: 14 marca  godz. 9.00-12.00

Cena: 220 zł zw. z VAT


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
 • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
 • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu omówienie wprowadzonego z dniem 1 stycznia 2019 r. obowiązku raportowania schematów podatkowych MDR. 


Na szkoleniu omówione zostaną m.in. instytucje schematu podatkowego (schemat podatkowy, schemat podatkowy standaryzowany, schemat podatkowy transgraniczny), jego cechy i charakterystyka oraz podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych (promotor, wspomagający, korzystający).

 


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. podatków, zajmujących się zagadnieniami MDR, członków zarządu i dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kontrolerów finansowych oraz innych osób, które odpowiadają za przekazywanie informacji o schematach podatkowych w spółkach.


PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne i cel wprowadzenia obowiązku informowania o schematach podatkowych.
 2. Rodzaje schematów podatkowych wraz z przykładami.
 3. Czym jest uzgodnienie?
 4. Powstanie obowiązku informowania Szefa KAS o schemacie podatkowym.
 5. Korzystający i kwalifikowany korzystający – status i obowiązki
 6. Rola promotora w procesie informowania o schematach podatkowych
 7. Jakie obowiązki nałożono na wspomagających?
 8. Obowiązki i terminy przekazywania informacji o schematach podatkowych do Szefa KAS.
 9. Tajemnica zawodowa i jej ograniczenia w procesie informowania o schemacie podatkowy
 10. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów o raportowaniu schematów podatkowych
 11. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych w sprawie MDR

WYKŁADOWCA

Monika Markisz prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego w Lublinie, ale zdalnie współpracuje zdalnie z firmami z całej Polski. Na co dzień udziela porad przede wszystkim przedsiębiorcom, spółkom  audytorskim i  biurom rachunkowym. Od kilkunastu lat doradza przedsiębiorcom, których działalność wiąże się pośrednio lub bezpośrednio z branżą nieruchomości – deweloperom, inwestorom czy wynajmującym. Wspomaga również innowacyjne start-up’y. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy.

Prowadzi poczytnego i popularnego bloga www.podatki-dla-prawnika.pl. Stale prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków  organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, uczy podatków aplikantów radcowskich i radców prawnych.

Monika Markisz stara się wykorzystać wiedzę teoretyczną, aby doprowadzić do stworzenia rozwiązań, które w praktyce będą legalne pod względem prawno-podatkowym. Interesuje ją nie tylko to, co dzieje się prawie czy w podatkach dzisiaj, ale również stara się przewidzieć skutki planowanych i podejmowanych rozwiązań w perspektywie kilku kolejnych lat.


WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


MIEJSCE SZKOLENIA

SZKOLENIE ONLINE – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


CENA SZKOLENIA

220 zw. z VAT
Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf).  Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem. 


ZGŁOSZENIA

Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie  przeznaczonych dla działów kadrowo-płacowych, księgowych, doradców podatkowych.


OPŁATY

Uprzejmie prosimy o niedokonywanie płatności do momentu potwierdzenia szkolenia.

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Szkolenia Sp. z o.o.

Graniczna 83, 15-635 Białystok

49 1750 0009 0000 0000 3038 4172

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: szkolenia@kosacka.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelki uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: szkolenia@kosacka.pl

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

  Zapisz się na szkolenie

  Dane szkolenia:


  Dane uczestników (co najmniej jeden):  Dane zamawiającego:


  Powiązane wpisy