SZKOLENIE ON-LINE Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac z uwzględnieniem obowiązujących przepisów

Zapraszamy Państwa na szkolenie on-line

Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac z uwzględnieniem obowiązujących przepisów

Wykładowca: Katarzyna Smulczyk

Nowy termin szkolenia : 5 marca 2024  godz. 9.00-13.00

Koszt szkolenia : 300zł brutto/os.


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
 • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
 • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wskazanie w jak prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń pracowników. Wskazanie najnowszych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Uczestnik szkolenia ma możliwość poznania zasad prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Po szkoleniu uczestnik:

 • będzie wiedział jak prawidłowo naliczyć listę płac dla pracownika z uwzględnieniem aktualnych przepisów, stanowisk, interpretacji i wyroków,
 • otrzyma praktyczne wskazówki i przykłady do prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

Korzyści ze szkolenia:

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontroli z zakresu rozliczania wynagrodzeń pracowników, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń pracowników, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:

 • obecnymi przepisami dotyczącymi naliczania wynagrodzeń ze wskazaniem praktycznych sposób rozliczania składników wynagrodzeń na liście płac,
 • najnowszymi interpretacjami i stanowiskami w zakresie naliczania wynagrodzeń.

Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie naliczania wynagrodzeń dla pracowników. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z nowymi zasadami naliczania wynagrodzeń, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

 


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

 


PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Jak dokonać zmiany warunków wynagradzania w przepisach wewnątrzzakładowych?
 2. Co oznacza wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie netto?
 3. Jak ustalać dodatki za pracę w porze nocnej dla pracownika niepełnoetatowego?
 4. Jak ustalać wysokość wynagrodzenia minimalnego przy umowie o pracę i umowach zlecenia? Jak dwukrotna zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. wpłynie na naliczanie składników wynagrodzeń dla pracownika?
 5. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany przy różnych rodzajach nieobecności w jednym miesiącu?
 6. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas nieprzepracowany w przypadku korzystania przez pracownika z urlopu opiekuńczego?
 7. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik korzysta ze świadczeń chorobowych tylko w dni pracujące lub tylko w dni wolne od pracy?
 8. Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik przez część dnia pracował i ma na ten dzień zwolnienie lekarskie?
 9. Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca chorował a pozostałą część był na urlopie wypoczynkowym?
 10. Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika w przypadku zmiany etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca?
 11. Jak system wynagradzania wpływa na sposób naliczenia składników na liście płac?
 12. Czym różni się premia od nagrody – jaki wpływ na naliczanie wynagrodzeń ma premia i nagroda?
 13. Jak ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w przypadkach szczególnych?
 14. Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przy zmianie składników zmiennych?
 15. Jak ustalić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i inne świadczenia liczone na zasadach ekwiwalentu?
 16. Jak ustalić wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni opieki nad dzieckiem, krwiodawstwo itp.)?
 17. Jak naliczyć wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych?
 18. Jak ustalić wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w przypadkach szczególnych?
 19. Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku udzielenia czasu wolnego w celu załatwienia prywatnych spraw?
 20. Sesja pytań i odpowiedzi

 


WYKŁADOWCA

Katarzyna Smulczyk -wieloletni praktyk – od 24 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.


WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


CENA SZKOLENIA

Koszt szkolenia : 300zł brutto/os. Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf).  Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


ZGŁOSZENIA

Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie  przeznaczonych dla działów kadrowo-płacowych, księgowych, doradców podatkowych.


OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: szkolenia@kosacka.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: szkolenia@kosacka.pl

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

  Zapisz się na szkolenie

  Dane szkolenia:


  Dane uczestników (co najmniej jeden):  Dane zamawiającego:


  Powiązane wpisy