SZKOLENIE ON-LINE Podatek u źródła – aktualne problemy, orzecznictwo, praktyka po zmianach w 2022 r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie on-line

Podatek u źródła – aktualne problemy, orzecznictwo, praktyka po zmianach w 2022 r.

Wykładowca: Łukasz Chłond

Nowy termin szkolenia : 24 kwietnia godz. 9.00-14.00

Koszt szkolenia : 350 zł brutto/os.

 


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
 • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
 • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.

 CEL SZKOLENIA

Praktyczne przedstawienie zasad związanych z wypełnianiem obowiązków informacyjnych w zakresie podatku u źródła.
Podczas szkolenia omówione zostaną należności podlegające podatkowi u źródła (WHT) oraz zasady poboru podatku i wykonywania pozostałych obowiązków związanych z WHT, w szczególności z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2022 r.

 


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości, głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz osób które chciałyby zaktualizować oraz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu podatku u źródła.

 


PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawowe pojęcia związane z opodatkowaniem w transakcjach międzynarodowych

– Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

– Dochody osiągnięte na terytorium RP – zakres obowiązku poboru podatku w przypadku wypłat na rzecz nierezydentów
– Zasady opodatkowania zagranicznych podatników w Polsce wynikające z ustawy o CIT/PIT

– Pojęcie zakładu w CIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, czym się różni zakład w CIT (permanent establishment) od stałego miejsca prowadzenia działalności w VAT (fixed establishment) i dlaczego organy podatkowe na całym świecie coraz bardziej interesują się tymi pojęciami

– Pojęcie rzeczywistego właściciela (beneficial owner)

– Nowa definicja miejsca zarządu w ustawie o CIT od 2022 r.

 1. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

– Konwencja Modelowa OECD jako fundament umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

– Budowa umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – standardowe zapisy, kategorie dochodów, sposób interpretacji

– Przepisy ustawy o CIT/PIT a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – jaka jest między nimi relacja?

 

 1. Opodatkowanie dywidend

– Dywidenda w ustawie o CIT

– Zakres pojęcia dywidendy w Konwencji Modelowej OECD oraz wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

– Zakres i warunki stosowania zwolnienia dla dywidend wypłacanych między spółkami z siedzibą na terytorium UE/EOG

4.Opodatkowanie odsetek

– Podstawowe zasady opodatkowania odsetek w ustawie o CIT

– Zwolnienie dla odsetek wypłacanych między spółkami z siedzibą na terytorium UE/EOG – warunki stosowania

– Opodatkowanie odsetek w świetle wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

5. Opodatkowanie należności licencyjnych oraz usług niematerialnych

– Zakres opodatkowania w ustawie o CIT

– Zakres pojęcia należności licencyjnych w świetle Konwencji Modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

– Prawa autorskie oraz znaki towarowe

– Licencje na oprogramowanie komputerowe (do własnego użytku, do odsprzedaży, tworzone na indywidualne zamówienie)

– Know-how

– Licencje na korzystanie ze zdjęć lub innych materiałów pobieranych z Internetu

– Usługi doradcze, prawne, księgowe, reklamowe, zarządzania, badania rynku oraz inne usługi niematerialne

– Użytkowanie urządzenia przemysłowego i handlowego – opodatkowanie wynajmu maszyn, serwerów, sprzętu elektronicznego i biurowego

– Wynajem samochodów i innych środków transportu za granicą – pobór podatku u źródła

6. Metody unikania podwójnego opodatkowania i zwolnienia od opodatkowania podatkiem u źródła

– Metoda odliczenia proporcjonalnego
– Metoda wyłączenia z progresją

– Wyliczenie stopy procentowej podatku dochodowego

7. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne związane z poborem podatku u źródła (certyfikaty rezydencji, zeznania, deklaracje, informacje)

– Należyta staranność przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności, dokumenty jakie powinien posiadać płatnik – na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów, wraz ze zmianami w 2022 r.

– Obowiązkowy pobór podatku po przekroczeniu progu 2 mln zł wypłat na rzecz podmiotów powiązanych (metoda pay-and-refund) – zmiany w 2022 r.

– Oświadczenie o spełnianiu warunków do stosowania preferencji oraz opinia o stosowaniu preferencji jako metody uchylenia metody pay-and-refund

– Certyfikat rezydencji – kiedy muszę go mieć, jak długo jest ważny?

– Możliwość posługiwania się kopią certyfikatu – od 2022 r.

– Oświadczenia odbiorców należności, dotyczące braku zwolnienia z opodatkowania/posiadania kwalifikowanego udziału – kiedy są wymagane?

– Obowiązek złożenia IFT-R/IFT-2R, CIT-10Z

 


WYKŁADOWCA

 

Łukasz Chłond  – doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego (również z tzw. Wielkiej Czwórki), przechodząc całą ścieżkę kariery począwszy od konsultanta aż po partnera w spółce doradztwa podatkowego, a w ostatnim czasie zarządzał europejskim działem podatków pośrednich w dużej firmie z branży FMCG; doradzał średnim i dużym przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, międzynarodowych aspektach opodatkowania (zarządzanie podatkami w łańcuchach dostaw, podatek u źródła); doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych, prowadził szkolenia zamknięte dla największych międzynarodowych i polskich firm; autor licznych publikacji w prasie codziennej („Rzeczpospolita”) oraz stały współpracownik miesięcznika „Rachunkowość”.


WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


CENA SZKOLENIA

Koszt szkolenia : 350 zł brutto/os.
Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf).  Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


ZGŁOSZENIA

Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie  przeznaczonych dla działów kadrowo-płacowych, księgowych, doradców podatkowych.


OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: szkolenia@kosacka.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: szkolenia@kosacka.pl

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

  Zapisz się na szkolenie

  Dane szkolenia:


  Dane uczestników (co najmniej jeden):  Dane zamawiającego:


  Powiązane wpisy