SZKOLENIE ON-LINE SCHEMATY PODATKOWE dla podmiotów w 2023 roku- koniec okresu zawieszenia w zgłoszeniach schematów podatkowych

Zapraszamy Państwa na szkolenie on-line

SCHEMATY PODATKOWE dla podmiotów w 2023 roku- koniec okresu zawieszenia w zgłoszeniach schematów podatkowych

Wykładowca: Małgorzata Rzeszutek

Termin szkolenia : 17 października godz. 9.00-14.00

Koszt szkolenia : 300zł brutto/os.


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
 • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
 • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.

W związku ze zniesieniem stanu zagrożenia pandemicznego podatnicy muszą sprawdzić czy mają niezgłoszone schematy podatkowe z okresu zawieszenia czyli okresu od marca 2020 do końca czerwca 2023 roku.

MDR jako obowiązki sprawozdawcze to już ponad 4 letnia rzeczywistość podatkowa. Na wypełnienie obowiązków w zakresie zgłoszeń schematów podatkowych ( tzw. MDR) zwraca uwagę również NIK podczas prowadzonych kontroli.

Schematem podatkowym będzie każde rozwiązanie inne niż wynikające wprost z obowiązujących przepisów podatkowych według zasad ogólnych, które w konsekwencji doprowadzi do korzyści podatkowej to znaczy, że prowadzi w szczególności do niepowstania obowiązku podatkowego, odprowadzenia mniejszej kwoty podatku do US, stosowania większych odliczeń niż wynika to z przepisów rozporządzenia w sprawie proporcji, tym samym doprowadza do obniżenia kwoty podatku VAT, PIT, CIT należnego budżetowi państwa. 

To kierownik jednostki powinien rozpoznać indywidualnie w swojej jednostce czy zachodzą okoliczności, wskazujące na wystąpienie schematu podatkowego, czy podejmował indywidualne rozwiązania w jednostce (zgodne z prawem) zamierzając osiągnąć korzyść podatkową.


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie kierujemy do doradców podatkowych i finansowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, prawników i pracowników kancelarii prawnych, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników, przedsiębiorców, pracowników działów finansowych i podatkowych przedsiębiorstw.


PROGRAM SZKOLENIA:

I Co należy raportować przez podmioty krajowe? Jak wygląda raportowanie w 2023 roku?

      1.Jak należy rozumieć schemat podatkowy:

 • krajowy,
 • transgraniczny,
 • standaryzowany.

      2.W jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie w jednostce?

 • Wykaz czynności statutowych wyłączonych z raportowania,
 • Wykaz czynności podlegających pod raportowanie
 • Które schematy są objęte raportowaniem?
 1. Jakie jednostki należy uznać za kwalifikowanych korzystających, jaki wpływ ma powiązanie z innym podmiotem?
 2. Powstanie obowiązku a moment raportowania.

 II Rola podmiotu i jego pracowników w zakresie procesu raportowania.

 • Definicja pojęcia „Promotor”,
 • Definicja pojęcia „Korzystający”,
 • Definicja pojęcia „Wspomagający”.
 • Obowiązki w zakresie raportowania każdego z ww. podmiotów.

III. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i co z dodatkowymi deklaracjami?

 • W jakim terminie należy wypełnić obowiązki w zakresie raportowania?
 • Raportowanie wstecz, tj. czy obowiązkiem raportowania są również objęte wcześniejsze okresy?
 • Przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania.
 • W jaki sposób należy realizować obowiązek raportowania? – narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Finansów.
 • Jakie dane i informacje należy posiadać aby wypełnić obowiązki raportowania.
 • Możliwe sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania.
 • Wnioski z kontroli NIK w temacie raportowania i obowiązków podmiotów.

IV Wewnętrzna procedura raportowania schematów- co powinna zawierać:

 • Jak zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać?
 • Czy wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka itp.?

V Jakie są rekomendacje MF i zmiany w 2023 roku w raportowaniu transakcji krajowych i zagranicznych?


WYKŁADOWCA

Małgorzata Rzeszutek -doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych ,dokumentacji cen transferowych.

W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.


WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


CENA SZKOLENIA

Koszt szkolenia : 300zł brutto/os. Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf).  Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


ZGŁOSZENIA

Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres [email protected]

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie  przeznaczonych dla działów kadrowo-płacowych, księgowych, doradców podatkowych.


OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: [email protected]. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: [email protected]

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

  Zapisz się na szkolenie

  Dane szkolenia:


  Dane uczestników (co najmniej jeden):  Dane zamawiającego:


  Powiązane wpisy