SZKOLENIE ON-LINE Ceny transferowe w polskich przedsiębiorstwach w 2024 roku

Zapraszamy Państwa na szkolenie online

Ceny transferowe w polskich przedsiębiorstwach w 2024 roku

Wykładowca: Małgorzata Rzeszutek

 Termin: 20 marca 2024 , godz. 9.00-14.00

Koszt szkolenia: 350 zł zw. z VAT


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
 • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
 • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.

 CEL SZKOLENIA

Jego celem jest zapoznanie z kluczowymi pojęciami, wskazanie uporządkowanej ścieżki identyfikacji poszczególnych obowiązków. Uczestnicy będą mieli okazję prześledzić, na przykładach, tworzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz wypełnianie formularza TPR.  


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się  tematyką cen transferowych w przedsiębiorstwach krajowych, dokonujących analiz benchmarkingowych.


PROGRAM SZKOLENIA

I Identyfikacja podmiotów powiązanych i podmiotów z rajów podatkowych, wykorzystywanie danych z procedury TP w JPK przez organy podatkowe przy kontrolach

 1. Podmioty powiązane kapitałowo i personalnie, a w tym:
 • powiązania pionowe i poziome,
 • powiązania bezpośrednie i pośrednie,
 • co oznacza wywieranie znaczącego wpływu?
 • powiązanie kapitałowe,
 • powiązanie organizacyjne,
 • powiązanie zarządcze,
 • powiązanie rodzinne,
 • powiązania osobowe,
 • pozostałe rodzaje powiązań,
 • praktyczne przykłady.

      2.Podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych

      3.Wspólnicy spółek osobowych

      4.Sztuczne struktury właścicielskie

II Obowiązujące uproszczenia w cenach transferowych, m.in.

 1. fakultatywne sporządzanie analiz porównawczych
 2. zmiana terminów raportowania
 3. zwolnienia ze względu na dochód podatkowy

III Informacja o cenach transferowych (TPR) – formularz w wersji 5+ Nowe objaśnienia Ministra Finansów:

 1.  Rola formularza TPR w 2024 r.
 2. Elementy formularza TPR
 3. Sposób ujęcia w formularzu transakcji nietypowych
 4. Podpisanie i przesłanie formularza
 5. Sankcje

 IV Na co zwrócić uwagę tworząc dokumentację w 2024 roku za 2023 rok -obowiązki sprawozdawcze

 1. jak zidentyfikować transakcje podlegające raportowaniu?
 2. zasady tworzenia analizy porównawczej. Jak wskazać podmioty najbardziej porównywalne?
 3. co oznacza aktualizacja analizy porównawczej?

V Dokumentacja lokalna (Local File) i jej zastosowanie w 2024 roku:

 1. Opis podmiotu powiązanego,
 2. Strategia,
 3. Analiza funkcjonalna w tym:
 • funkcje,
 • ryzyka,
 • aktywa

     4.Analiza finansowa:

 • sposób kalkulacji wynagrodzenia,
 • koszty,
 • warunki płatności.

       5.informacje  finansowe

       6. załączniki

VI Dokumentacja grupowa (Master File) i jej zastosowanie w 2024 roku:

 1. Kto jest zobowiązany do jej posiadania?
 2. opis grupy;
 3. opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy;
 4. opis istotnych transakcji finansowych tej grupy;
 5. informacje finansowe i podatkowe tej grupy. przedstawienie zmian w formie listy nowych elementów dokumentacji.

VII Raje podatkowe –progi dokumentacyjne w 2024 roku

 1. Bezpośrednie transakcje rajowe – obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze
 2. Procedury należytej staranności – jakie oświadczenia pozyskiwać? Jak ustalić rzeczywistego właściciela?

VIII Uzasadnienia gospodarcze transakcji i ich znaczenie przy kontroli podatku dochodowego u podmiotów powiązanych.

 


  WYKŁADOWCA

  Małgorzata Rzeszutek -doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

  Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych ,dokumentacji cen transferowych.

  W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.


  WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

  Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


  MIEJSCE SZKOLENIA

  Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


  CENA SZKOLENIA

  350 zł zw. z VAT

  Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf).  Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


  ZGŁOSZENIA

  Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

  Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

  Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia

  Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


  OPŁATY

  Uprzejmie prosimy o niedokonywanie płatności do momentu potwierdzenia szkolenia.

  Opłaty przekazujemy na konto:

  DK Szkolenia Sp. z o.o.

  Graniczna 83, 15-635 Białystok

  49 1750 0009 0000 0000 3038 4172

  W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia

   


  ANKIETA

  Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: szkolenia@kosacka.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelki uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


  REKLAMACJA

  Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: szkolenia@kosacka.pl

  Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

  Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

   Zapisz się na szkolenie

   Dane szkolenia:


   Dane uczestników (co najmniej jeden):   Dane zamawiającego:


   Powiązane wpisy