SZKOLENIE ON-LINE Ceny transferowe 2023 – jakie działania podjąć, co się zmienia?

 

 

Zapraszamy Państwa na szkolenie online

Ceny transferowe 2023 – jakie działania podjąć, co się zmienia?

Wykładowca: Małgorzata Rzeszutek

Termin: 24 kwietnia 2023 , godz. 9.00-14.00

Koszt szkolenia: 350 zł brutto/os.


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
 • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
 • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.

 CEL SZKOLENIA

W 2023 roku podatników czekają kolejne zmiany w tworzeniu dokumentacji cen transferowych.

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie najnowszych przepisów w zakresie obowiązków związanych z cenami transferowymi.


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się tematyką cen transferowych w przedsiębiorstwach.

Właściciele i pracownicy firm, które są (lub mogą być) podmiotami powiązanymi, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, doradcy podatkowi, pracownicy organów podatkowych.


PROGRAM SZKOLENIA

I. Polski Ład – pakiet uproszczeń w cenach transferowych:

a. fakultatywne sporządzanie analiz porównawczych,
b. zmiana terminów raportowania,
c. zamiana sankcji w kodeksie karnym skarbowym.
 
II. Informacja o cenach transferowych (TPR) z uwzględnieniem zmian od 2023 roku:

a. rola formularza TPR od 2023 r.,
b. elementy formularza TPR,
c. sposób ujęcia w formularzu transakcji nietypowych,
d. podpisanie i przesłanie formularza,
e. sankcje.

III. Identyfikacja podmiotów powiązanych, stosowanie procedury TP w JPK przez organy podatkowe przy kontrolach:

a. podmioty powiązane kapitałowo i personalnie, a w tym:

 • powiązania pionowe i poziome,
 • powiązania bezpośrednie i pośrednie,
 • co oznacza wywieranie znaczącego wpływu?
 • powiązanie kapitałowe,
 • powiązanie organizacyjne,
 • powiązanie zarządcze,
 • powiązanie rodzinne,
 • powiązania osobowe,
 • pozostałe rodzaje powiązań,
 • praktyczne przykłady.

b. podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych.

IV. Na co zwrócić uwagę tworząc dokumentację w 2023 roku za 2022 rok – obowiązki sprawozdawcze:

a. jak zidentyfikować transakcje podlegające raportowaniu?
b. zasady tworzenia analizy porównawczej. Jak wskazać podmioty najbardziej porównywalne?
c. co oznacza aktualizacja analizy porównawczej?
d. wpływ wojny w Ukrainie na obowiązki sprawozdawcze podmiotów powiązanych.

V. Dokumentacja lokalna (Local File) i jej zastosowanie w 2023 roku:

a. opis podmiotu powiązanego,
b. strategia,
c. analiza funkcjonalna w tym:

 • funkcje,
 • ryzyka,
 • aktywa.

d. analiza finansowa:

 • sposób kalkulacji wynagrodzenia,
 • koszty,
 • warunki płatności.

e. informacje finansowe,
h. załączniki.

VI. Dokumentacja grupowa (Master File) i jej zastosowanie w 2023 roku:

a. kto jest zobowiązany do jej posiadania?
b. opis grupy,
c. opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy,
d. opis istotnych transakcji finansowych tej grupy,
e. informacje finansowe i podatkowe tej grupy. przedstawienie zmian w formie listy nowych elementów dokumentacji.

VII. Raje podatkowe – nowe progi dokumentacyjne:

a. bezpośrednie transakcje rajowe – obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze
b. procedury należytej staranności – jakie oświadczenia pozyskiwać? Jak ustalić rzeczywistego właściciela?


  WYKŁADOWCA

  Małgorzata Rzeszutek -doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

  Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych ,dokumentacji cen transferowych.

  W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.


  WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

  Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


  MIEJSCE SZKOLENIA

  Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


  CENA SZKOLENIA

  350 zł brutto/os.

  Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf).  Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


  ZGŁOSZENIA

  Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres [email protected]

  Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

  Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia

  Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


  OPŁATY

  Opłaty przekazujemy na konto:

  DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

  ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

  54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

  W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia


  ANKIETA

  Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: [email protected]. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelki uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


  REKLAMACJA

  Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: [email protected]

  Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

  Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

   Zapisz się na szkolenie

   Dane szkolenia:


   Dane uczestników (co najmniej jeden):   Dane zamawiającego:


   Powiązane wpisy