SZKOLENIE ON-LINE Bilans – podatkowe zamknięcie 2023 roku u podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Zapraszamy Państwa na szkolenie on-line

Bilans – podatkowe zamknięcie 2023 roku u podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Wykładowca: Małgorzata Rzeszutek

Termin szkolenia : 15 grudnia godz. 9.00-14.00

Koszt szkolenia : 350zł brutto/os.


INFORMACJE TECHNICZNE O WEBINARIUM

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo
 • Osoby, które zapiszą się na webinarium otrzymają w osobnym mailu zaproszenie z linkiem do webinarium.
 • W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań na czacie, które są zgodne z tematem webinarium.
 • Po webinarium Uczestnicy na adres mailowy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia online.

cel edukacyjny: pozyskanie wiedzy o najważniejszych operacjach podatkowych przy zamknięciu roku

efekty kształcenia z podziałem na :

wiedzę- nabycie wiedzy o zmianach podatkowych

umiejętności – nabycie umiejętności właściwego wypełniania formularzy podatkowych rocznych

kompetencje społeczne- uzyskanie większej wiedzy o właściwych kontaktach z urzędami przy kontroli podatkowej


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości i pracowników biur rachunkowych.


PROGRAM SZKOLENIA:

 

1.Rozliczenie przychodów podatkowych z podziałem na źródła przychodów wykazywane w zeznaniu rocznym:

a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej i kasowej– problematyczne aspekty określenia daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego,

b) przychody uwzględniane z zyskach kapitałowych oraz przychody z innych źródeł – problemy z walutami wirtualnymi
c) zaliczki, przedpłaty, kwoty otrzymane z góry a przychód,
d) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych na przełomie lat podatkowych,
e) przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia (m.in. nieodpłatne poręczenia, członkowie zarządu bez wynagrodzenia),
f) rozliczenie faktur korygujących, w tym bonusów i rabatów oraz innych zdarzeń na przełomie lat podatkowych,
g) ujęcie refaktur na przełomie lat podatkowych

2.Koszty uzyskania przychodów i ich wykazywanie w zeznaniu rocznym:

a) rozpoznanie i dokumentowanie poniesionych wydatków,
b) rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych – poziomy istotności,
c) wskazanie na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie,
d) wynagrodzenia pracownicze i składki ZUS w kosztach podatkowych (w tym zmiana od 2023 roku),
e) ograniczenia w kwalifikacji przy finansowaniu dłużnym i rajach podatkowych

3.Wybrane obowiązki dokumentacyjne związane z zamknięciem roku:

a) obowiązki dokumentacyjne dotyczące cen transakcyjnych
b) podatek od nieruchomości komercyjnych,
c) ulga na złe długi – zmiany od 1.1.2023
d) deklaracja roczna w CIT estońskim,
e) oświadczenia spółek nieruchomościowych

f) zgłaszanie schematów podatkowych w podatku CIT

g) oświadczenia przy stosowaniu zwolnień w podatku u źródła

4.Rozliczenie ulg podatkowych – najnowsze interpretacje

a) ulga na innowacyjnych pracowników,
b) ulga na prototyp,

c) ulga na ekspansję,
d) ulga sponsoringowa- dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
e) ulga na robotyzację


WYKŁADOWCA

Małgorzata Rzeszutek -doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych ,dokumentacji cen transferowych.

W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.


WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu weryfikowana przez organizatora po jego zakończeniu.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online – uczestnicy otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy zaproszenie z linkiem do szkolenia.


CENA SZKOLENIA

Koszt szkolenia : 350zł brutto/os. Cena obejmuje: wykład online, materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia online ( w formacie pdf).  Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


ZGŁOSZENIA

Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia.

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie  przeznaczonych dla działów kadrowo-płacowych, księgowych, doradców podatkowych.


OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia


ANKIETA

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: szkolenia@kosacka.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa ocenę i wszelkie uwagi, które pomogą nam polepszać jakość organizowanych przez nas szkoleń.


REKLAMACJA

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo zgłaszać drukując, wypełniając i podpisując formularz reklamacyjny przesyłając jego skan na adres: szkolenia@kosacka.pl

Reklamację można składać w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Zasady zgłaszania reklamacji znajdą Państwo tutaj.

  Zapisz się na szkolenie

  Dane szkolenia:


  Dane uczestników (co najmniej jeden):  Dane zamawiającego:


  Powiązane wpisy