Dariusz Ćwikowski

Członek zespołu

Doktor nauk społecznych. W latach 2006-2011 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w
Białymstoku i Warszawie.

Ponad 20 lat pracy w organach podatkowych, w tym jako: inspektor kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Białymstoku, kierownik Działu Opodatkowania Dochodów z Nieujawnionych Źródeł, inspektor w Wydziale Analiz UKS, kierownik Działu Kontroli Podatkowych w Podlaskim Urzędzie Skarbowym.
Współautor opracowania dla Ministerstwa Finansów „Wytyczne dla urzędów kontroli skarbowej
i urzędów skarbowych dotyczących postępowania w sprawie przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych”.
Wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Trener w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie procedur kontrolnych, analizy sprawozdań finansowych i metodologii analiz podmiotów, przestępstw podatkowych, ryzyka podatkowego. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu uchylania się od opodatkowania oraz bezpieczeństwa finansowego.

Obecnie stały współpracownik DK Doradztwo sp. z 0.0. w zakresie postępowań i kontroli podatkowych.