GOTOWE WZORY WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY !

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2019 r. część podatników ma obowiązek wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR). Obowiązek ten dotyczy podmiotów będących promotorami, zatrudniających promotorów lub faktycznie wypłacających im wynagrodzenie, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekroczyły w poprzednim roku kwotę 8.000.000 zł. W istocie obowiązek ten może dotyczyć więc każdej firmy przekraczającej wskazany próg przychodów, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Ustawodawca przewiduje przy tym dotkliwe sankcje za naruszenie nowych obowiązków. Brak procedury zagrożony jest karą pieniężną do 2 mln zł (a w niektórych przypadkach do 10 mln zł).

 (art. 86l i 86m Ordynacji podatkowej).

W związku z powyższym oferujemy Państwu możliwość zakupu przygotowanego przez nas wzoru Wewnętrznej procedury wraz z odpowiednimi zarządzeniami, jak również możliwość dostosowania procedury do Państwa specjalnych potrzeb.

 Koszt takiego dokumentu wynosi 400 zł +VAT (klienci stałego doradztwa otrzymają specjalny rabat).

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem w/w dokumentu, prosimy o wiadomość zwrotną na adres: [email protected]

Powiązane wpisy