ZMIANY W PRAWIE PRACY I W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH OD 2019r.

Szkolenia

Wykładowca: Andrzej Ponczek

Termin: 26 marca 2019r., godz.10.00-15.00

Miejsce: Białystok, ul.Broniewskiego 4 lok.117 (parter, wejście przez klatkę z tyłu budynku)


PROGRAM SZKOLENIA:

SZKOLENIA OKRESOWE BHP – ZMIANY OD 01.01.2019R:

– pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych – brak obowiązku szkoleń okresowych,

– pracodawca – wykonujący zadania służby BHP po zmianach,

– nowe zasady KONTROLI ZUS – dotyczącej niezdolności do pracy: zawiadomienie o badaniu – pocztą, mailem, sms-em, zmiana adresu podczas L4 /a obowiązki pracownika.

 

NOWELIZACJE KODEKSU PRACY OD 2019r. – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

– ZMIANY W AKTACH OSOBOWYCH – NOWY OKRES PRZECHOWYWANIA, FORMA ELEKTRONICZNA, ZUS – JAKO ORGAN PRZECHOWUJĄCY, BRAK OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA ZUS RP-7, ZMIANY W ZUS ZUA, ZUS ZWUA, RAPORTY INFORMACYJNE.

– PIP KONTROLUJE LISTY OBECNOŚCI W OPARCIU O OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH – NOWE ZASADY PROWADZENIA LIST OBECNOŚCI!!!

– PIP KONTROLUJE WYJŚCIA PRYWATNE – NADGODZINY PO KONTROLI!!!

– obowiązek tworzenia ZFŚS – od progu 50 pracowników (a pracodawcy zatrudniający od 20 do 50 – wyjątki i obowiązki),

– obowiązek wprowadzania REGULAMINU PRACY OD 50 PRACOWNIKÓW,

– nowe terminy na wnoszenie odwołania od wypowiedzenie/dyscyplinarki,

– OCHRONA KOBIET W CIĄŻY I KARMIĄCYCH – NOWY WYKAZ PRAC ZABRONIONYCH OD 01.05.2017R.!

 

KONTROLE PIP – STOSUNEK PRACY A UMOWA ZLECENIA W ŚWIETLE ZAKAZU ZASTĘPOWANIA UMÓW O PRACĘ UMOWAMI CYWILNOPRAWNYMI:

– cechy stosunku pracy – a umowa zlecenia,

– umowa zlecenia – zasady prawidłowego zawierania: treść, forma, zapisy, oświadczenia zleceniobiorcy,

– po kontroli PIP – obowiązek zawarcia umowy o pracę.

 

PIP KONTROLUJE AKTA OSOBOWE!!! NOWE ZASADY DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW OD 01.09.2016R.I PO 25.05.2018R./RODO.

–  ZATRUDNIANIE KOBIET W CIĄŻY I KARMIĄCYCH – OCHRONA W/W ZATRUDNIENIA PO ZMIANACH,

– NOWE ZASADY DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIANIA PRACOWNIKA OD 01.09.2016R. – W ŚWIETLE KONTROLI PIP,

– zmiana w przepisach dotyczących ochrony pracy kobiet w ciąży i karmiących – nowe brzmienie art. 176 KP w świetle ustawy z dn. 22.06.2016r.,

– nowe regulacje w umowach na okres próbny – kilka umów na okres próbny z jednym pracownikiem?,

– formy weryfikacji pracownika w świetle ochrony danych osobowych – dwa kwestionariusze osobowe w świetle kontroli PIP,

– badania wstępne i szkolenia BHP – po zmianach przepisów,

– badania lekarskie dla osób sporadycznie kierujących pojazdami – w świetle interpretacji ZUS,

– czas określony po zmianach od 22.02.2016r. –  „obiektywne przyczyny” , prace sezonowe lub dorywcze, umowa w celu zastępstwa pracownika, zgłaszanie do PIP „obiektywnych przyczyn”,

– PLANOWANE ZMIANY W URLOPACH WYPOCZYNKOWYCH – ZALEGŁE DO 31.03!!!

INDYWIDUALNE KONSULTACJE.


WYKŁADOWCA

Andrzej Ponczek – prawnik, trener, szkoleniowiec-praktyk. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, były pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Wykładowca na studiach podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk.

Autor czterech książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych”, „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek”,„Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa z komentarzem”, „Urlopy”, a także ponad 93 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków. Trener – w Ogólnopolskim Projekcie: „Nowy system służby cywilnej” realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej


MIEJSCE SZKOLENIA:

Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok. 117 ( parter, wejście przez klatkę z tyłu budynku)


CENA SZKOLENIA:

350 zł brutto/os.

Cena obejmuje: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, certyfikat poświadczający ukończenie kursu, danie obiadowe oraz serwis kawowy. Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się telefonicznie (tel. 85 831 13 30, kom. 790 550 791) lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie  przeznaczonych dla działów kadrowo-płacowych, księgowych.

 

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia