VAT – ZMIANY 2017/2018. SPLIT PAYMENT.

Szkolenia

Wykładowca: Dorota Kosacka

Białystok, 21 grudnia 2017 r.

godz.10.00-15.00


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Split payment (metoda podzielonej płatności), w tym:
 • na czym polega podzielona płatność,
 • kto i kiedy będzie obowiązany do stosowania nowych zasad,
 • kompensata i potrącenia trójstronne a podzielona płatność,
 • podwójna zapłata, błędne wskazania kwoty VAT, korekty faktur – zasady postępowania po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności
 • skutki wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności dla podatników.
 1. Pozostałe zmiany na 2018 r. – w tym:
 • terminy i zasady zwrotu VAT po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności,
 • „ulga” za wcześniejszą zapłatę podatku,
 • nowe zasady wystawiania faktur do paragonów,
 • wprowadzenie kas przesyłających automatycznie dane do Centralnego Repozytorium Kas,
 • nowe możliwości weryfikacji kontrahenta i skutki zapłaty na niezgłoszony rachunek bankowy,
 • inne projektowane zmiany (w zależności od stanu prac legislacyjnych).
 1. Odwrotne obciążenie w usługach budowlanych – praktyczne problemy, w tym:
 • pojęcie “podwykonawcy”,
 • rodzaje usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem,
 • wynajem oraz dzierżawa maszyn budowlanych,
 • czynności kompleksowe (np. usługa z materiałem) i usługi świadczonego etapami,
 • prace poprawkowe a odwrotne obciążenie,
 • status kontrahenta – kiedy należy stosować odwrotne obciążenie,
 • konsekwencje błędnego opodatkowania usług, które powinny być objęte odwrotnym obciążeniem oraz ryzyko związane z niezastosowaniem odwrotnego obciążenia w sytuacji, gdy powinno ono być stosowane,
 • moment powstania obowiązku podatkowego i termin odliczenia VAT naliczonego w odwrotnym obciążeniu.
 1. Nowe zasady odliczania VAT naliczonego w imporcie usług, wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów i odwrotnym obciążeniu, w tym:
 • moment wykazania podatku należnego i moment odliczenia podatku naliczonego – omówienie na przykładach,
 • opóźnienie w otrzymaniu faktur a rozliczenie importu usług i odwrotnego obciążenia,
 • korekty w imporcie usług a nowy termin odliczania VAT naliczonego.
 1. Nieprawidłowości w rozliczaniu VAT – skutki dla podatników, w tym:
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe – kiedy, komu i w jakiej wysokości może zostać wymierzone,
 • nowa wysokość kar za przestępstwa i wykroczenia związane z rozliczaniem podatku VAT od 1 marca 2017 r.,
 • fałszowanie faktur, nierzetelne faktury, błędy w deklaracjach, uchylanie się od opodatkowania – konsekwencje dla podatników,
 • czynny żal – czy nadal funkcjonuje?,
 • możliwość wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT czynnych.
 • puste faktury – kto ponosi odpowiedzialność.
 1. Fakturowanie po zmianach przepisów podatkowych i karno-skarbowych, w tym:
 • dokumenty będące fakturami pomimo braku takiego oznaczenia,
 • anulowanie faktur,
 • faktury wystawione na niewłaściwy podmiot – zasady korekty,
 • ujmowanie w JPK faktur wystawionych do paragonów.
 1. Odliczenie VAT naliczonego a błędy na fakturach, w tym:
 • czy można odliczyć VAT naliczony z faktury zawierającej błędy lub braki w obowiązkowych elementach faktury,
 • jakie błędy pozbawiają podatnika prawa do odliczenia VAT naliczonego
 • wystawienie faktury zamiast faktury korygującej a możliwość odliczenia VAT naliczonego,
 • nadużycia kontrahentów a prawo do odliczenia VAT, dochowanie należytej staranności w praktyce organów podatkowych,
 • odliczenie VAT z faktur otrzymanych od podatników wykreślonych z rejestru podatników VAT czynnych.
 1. Kontrola VAT po nowelizacji przepisów oraz najczęstsze problemy podatników, w tym:
 • kontrola podatników po zmianach w zakresie Krajowej Administracji Skarbowej,
 • możliwość korekty deklaracji VAT podczas kontroli prowadzonej przez urząd celno-skarbowy,
 • praktyczne doświadczenia dotyczące kontroli po wprowadzeniu JPK,
 • najczęstsze obszary kontroli w VAT,
 • listy ostrzegawcze Ministra Finansów i ich znaczenie dla praktyki.
 1. Zmiany w II połowie 2017 r., w tym:
 • likwidacja od 1 lipca 2017 r. zwolnienia do usług stanowiących element usługi finansowej i ubezpieczeniowej,
 • kolejna zmiana limitu Tax Free – przepisy przejściowe.
 1. Najnowsze wyroki sądowe i interpretacje organów podatkowych, w tym:
 • stosowanie stawki 0 % w usługach związanych z eksportem – istotny wyrok TSUE,
 • błędne zastosowanie VAT w miejsce odwrotnego obciążenia – wyrok TSUE,
 • stawka 0 % w eksporcie towarów a rola komunikatu IE 599,
 • inwestycja w obcym środku trwałych – okres korekty VAT,
 • odliczania VAT od usług gastronomicznych i noclegowych – najnowsze orzecznictwo,
 • kary umowne, odszkodowania a VAT,
 • zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej,
 • zaliczka na usługi turystyczne w metodzie VAT marża,
 • brak rejestracji kontrahenta jako VAT UE a prawo do stawki 0 % w WDT.
 1. Pytania i odpowiedzi.

WYKŁADOWCA

Dorota Kosacka – Doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. i DBO Polska sp. z o.o., ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu podatków, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego, w tym:

 • kilkuset artykułów o tematyce prawno-podatkowej opublikowanych m.in. na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, miesięcznika „Rachunkowość”, „Doradcy Podatnika” oraz
 • ponad 100 publikacji książkowych (m.in. „Samochody w firmie od 1 kwietnia 2015 r.”, „VAT 2015”, „Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych 2017”, „Leksykon Pracodawcy 2017”, „Leksykon działalności gospodarczej”, „Dochody uzyskane za granicą”).

Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe, doradza w zakresie cen transferowych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Członek Rady Celno – Akcyzowej przy Ministerstwie Finansów I i II kadencji.
Członkini Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm – Klub Kobiet Biznesu, w latach 2014-2016 członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, członek Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego. Była również członkiem Rady Programowej „Monitora Celnego i Podatkowego” oraz redaktorem merytorycznym „Wskazówek podatkowych”. Posiada międzynarodowy certyfikat menadżerski wydany przez The Institute of Leadership and Management w Londynie (ILM). 26 marca 2014 r. za całokształt działalności zawodowej i społecznej zajęła I miejsce w kategorii „Kobieta Wzór” w konkursie „Kobiety są przyszłością” organizowanym przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach międzynarodowego projektu Women. W 2017 r. zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Lider Księgowości”.


MIEJSCE SZKOLENIA:

Białystok, Sala AMBROZJA, ul.Jarzębinowa 2A


CENA SZKOLENIA:

350 zł brutto/os. (W przypadku zgłoszenia i opłacenia szkolenia do 7  grudnia cena wynosi 310 zł/os.)

Cena zawiera VAT 23 %.

Cena obejmuje: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, certyfikat poświadczający ukończenie kursu, danie obiadowe oraz serwis kawowy. Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się telefonicznie (tel. 85 831 13 30, kom. 790 550 791) lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia