VAT 2019 – ZMIANY I BIEŻĄCE PROBLEMY

Szkolenia

Termin:

„VAT  2019-zmiany i bieżące problemy ”  19 lutego 2019r., godz.10.00-15.00

Wykładowca: Dorota Kosacka

Miejsce: Białystok, ul.Broniewskiego 4 lok 117

Cena: 350 zł brutto/os


 PROGRAM SZKOLENIA VAT :

 1. Bony, vouchery, karty podarunkowe – nowe regulacje od 1 stycznia 2019 r., w tym:
 • pojęcie bonów na towary i usługi oraz ich rodzaje (bony jednego przeznaczenia oraz bony różnego przeznaczenia)
 • moment opodatkowania VAT w przypadków bonów jednego przeznaczenia oraz bonów różnego przeznaczenia,
 • podstawa opodatkowania a bony,
 • bony a zasady fakturowania,
 • bony niezrealizowane a skutki w VAT,
 • bony a bilety za transport, bilety wstępu do kina oraz podobnych miejsc,
 • sprzedaż bonów przez pośredników – nowe zasady rozliczania;
 • bony różnego przeznaczenia a usługi ich dystrybucji,
 • bony jednego przeznaczenia i częściowa zapłata bonem za towar – zasady postępowania,
 • bony na przełomie 2018/2019.

 

 1. VAT od 1 stycznia 2019 r., w tym:
 • zmiany w podatku dochodowym w zakresie samochodów a odliczenie VAT naliczonego,
 • uproszczenia przy świadczeniu usług elektronicznych (MOSS),
 • transakcje z podmiotami powiązanymi – nowe regulacje,
 • zmiany w zakresie ulgi na złe długi od 1 stycznia 2019 r. i zasady korzystania z niej na przełomie 2018/2019,
 • nowe przesłanki wyrejestrowania z rejestru VAT,
 • nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas rejestrujących,
 • przedsiębiorstwo w spadku – nowy podatnik VAT oraz remanent likwidacyjny.

 

 1. Zmiany w VAT projektowane w trakcie 2019 r., w tym:
 • kasy online – kto i kiedy będzie musiał je stosować,
 • ujednolicenie matrycy stawek VAT,
 • wiążąca informacja stawkowa (WIS),
 • Biała Księga Podatników i skutki jej wprowadzenia,
 • rezygnacja z obowiązku przesyłania deklaracji VAT,
 • nowe regulacje w zakresie JPK VAT i nowe sankcje za błędy w JPK,
 • zmiany w zakresie stosowania kas rejestrujących (m.in. zakaz wystawiania faktur do paragonów, obowiązek uzyskania oświadczeń od pracowników),
 • korekta w przypadku wcześniejszego zawyżenia stawki VAT – czy i kiedy będzie możliwa po nowelizacji przepisów (bezpodstawne wzbogacenie),
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe – zmiana wysokość w przypadku dobrowolnej korekty po kontroli,
 • nowa definicja pierwszego zasiedlenia – zmiana zasad opodatkowania nieruchomości,
 • faktury VAT RR – zmiana zasad wystawiania i odliczania zryczałtowanego zwrotu VAT na nich wykazanego,
 • metoda podzielonej płatności – czy będzie obowiązkowa,
 • BREXIT – jakie będą skutki dla podatników w różnych wariantach.

 

 1. Korekty w VAT – praktyczne problemy, w tym:
 • faktury korygujące „na plus” i „na minus” – zasady i terminy ujmowania,
 • błędne zastosowanie odwrotnego obciążenia i odwrotnie – jak i kiedy należy dokonać korekty,
 • opóźnienie w otrzymaniu faktury dotyczących WNT i importu usług – zasady postępowania przed i po upływie 3 miesięcy,
 • faktura na niewłaściwy podmiot – nota czy faktura korygująca,
 • rabaty pośrednie – zasady dokumentowania i ujmowania,
 • weryfikacja rozliczeń przez organy podatkowe a możliwość korekty deklaracji,
 • JPK i jego korekta,
 • przedawnienie a korekta VAT,
 • ograniczenia możliwości korekty rozliczeń VAT.

 

 1. Transakcje dotyczące nieruchomości – zasady opodatkowania:
 • kiedy sprzedaż nieruchomości stanowi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów,
 • opodatkowanie VAT gruntów niezabudowanych,
 • zasady opodatkowania VAT gruntów zabudowanych – stawki VAT i zasady stosowania zwolnień,
 • możliwość wyboru dobrowolnego opodatkowania – kiedy jest możliwe i najczęstsze błędy podatników,
 • odliczenie VAT od nabycia nieruchomości,
 • zmiana przeznaczenia nieruchomości – kiedy konieczna jest korekta VAT naliczonego.

 

 1. Wybrane zagadnienia dotyczące transakcji zagranicznych, w tym:
 • praktyczne problemy ze stosowaniem stawki 0 % w eksporcie towarów i WDT,
 • czy zawsze świadczenie usług dla kontrahentów zagranicznych nie podlega opodatkowaniu VAT – wyjątki i zagadnienie stałego miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
 • stawka 0 % w transporcie towarów w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE,

 

 1. Najnowsze wyroki i interpretacje oraz bieżące problemy, w tym:
 • praktyczne zagadnienia dotyczące split payment,
 • należyta staranność w VAT,
 • zaliczki na usługi turystyczne – najnowsze orzeczenie TSUE,
 • kary za wcześniejsze rozwiązanie umowy a VAT w świetle wyroku TSUE.

 

 1. Pytania i odpowiedzi

 


WYKŁADOWCA

Dorota Kosacka – Doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. i DBO Polska sp. z o.o., ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu podatków, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego, w tym:

 • kilkuset artykułów o tematyce prawno-podatkowej opublikowanych m.in. na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, miesięcznika „Rachunkowość”, „Doradcy Podatnika” oraz
 • ponad 100 publikacji książkowych (m.in. „Samochody w firmie od 1 kwietnia 2015 r.”, „VAT 2015”, „Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych 2017”, „Leksykon Pracodawcy 2017”, „Leksykon działalności gospodarczej”, „Dochody uzyskane za granicą”).

Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe, doradza w zakresie cen transferowych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Członek Rady Celno – Akcyzowej przy Ministerstwie Finansów I i II kadencji.
Członkini Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm – Klub Kobiet Biznesu, w latach 2014-2016 członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, członek Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego. Była również członkiem Rady Programowej „Monitora Celnego i Podatkowego” oraz redaktorem merytorycznym „Wskazówek podatkowych”. Posiada międzynarodowy certyfikat menadżerski wydany przez The Institute of Leadership and Management w Londynie (ILM). 26 marca 2014 r. za całokształt działalności zawodowej i społecznej zajęła I miejsce w kategorii „Kobieta Wzór” w konkursie „Kobiety są przyszłością” organizowanym przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach międzynarodowego projektu Women. W 2017 r. zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Lider Księgowości”.


MIEJSCE SZKOLENIA:

Białystok,  ul. Broniewskiego 4 lok 117


CENA SZKOLENIA:

350 zł brutto/os.

Cena obejmuje: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, certyfikat poświadczający ukończenie kursu, danie obiadowe oraz serwis kawowy. Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się telefonicznie (tel. 85 831 13 30, kom. 790 550 791) lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie  przeznaczonych dla działów kadrowo-płacowych, księgowych, doradców podatkowych..

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia