VAT 2019 – ZMIANY I BIEŻĄCE PROBLEMY

Szkolenia

Termin:

„VAT  2019-zmiany i bieżące problemy ”  15 stycznia 2019r., godz.10.00-15.00

Wykładowca: Dorota Kosacka

Miejsce: Białystok, „Ambrozja” ul.Jarzębinowa 2A

Cena: 310 zł brutto/os za 1 dzień szkolenia (przy zapisie do 2 stycznia 2019)


 PROGRAM SZKOLENIA VAT :

 1. Bony jednego i różnego przeznaczenia – nowa regulacja od 1 stycznia 2019 r., w tym:
 • pojęcie bonów na towary i usługi oraz ich rodzaje (bony jednego przeznaczenia oraz bony różnego przeznaczenia)
 • moment opodatkowania VAT w przypadków bonów jednego przeznaczenia oraz bonów różnego przeznaczenia,
 • podstawa opodatkowania a bony,
 • bony a zasady fakturowania,
 • bony niezrealizowane a skutki w VAT,
 • bony a bilety za transport, bilety wstępu do kina oraz podobnych miejsc,
 • sprzedaż bonów przez pośredników – nowe zasady rozliczania;
 • bony różnego przeznaczenia a usługi ich dystrybucji,
 • bony jednego przeznaczenia i częściowa zapłata bonem za towar – zasady postępowania,
 • bony na przełomie 2018/2019.
 1. Kasy fiskalne 2018/2019 – zmiany w przepisach:
 • nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas rejestrujących,
 • obowiązek przeszkolenia pracowników i uzyskania oświadczeń od osób obsługujących kasy rejestrujące,
 • nowe zasady rejestracji zaliczek na kasach rejestrujących,
 • kasy elektroniczne – kto i od kiedy będzie musiał je stosować,
 • zasady używania kas elektronicznych m.in. w przypadku awarii Internetu,
 • kary za brak terminowego przeglądu kasy rejestrującej,
 • możliwość używania kas na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze,
 • e-paragony – kiedy i na jakich zasadach będą wystawiane,
 • wystawienie faktur do paragonów.
 1. Pozostałe zmiany w VAT 2018/2019, w tym:
 • zmiany w zakresie ulgi na złe długi od 1 stycznia 2019 r. i zasady korzystania z niej na przełomie 2018/2019,
 • odliczenie VAT od samochodów od 1 stycznia 2019 r. w nowelizacją przepisów podatku dochodowego,
 • transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi a możliwość korzystania ze zwolnienia do 200.000 zł,
 • przedsiębiorstwo w spadku – nowy podatnik VAT oraz remanent likwidacyjny,
 • usługi elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów z innych krajów – nowe uproszczenia,
 • stawki VAT oraz wiążąca interpretacja stawkowa (WIS),
 • korekta w przypadku wcześniejszego zawyżenia stawki VAT – czy i kiedy będzie możliwa po nowelizacji przepisów (bezpodstawne wzbogacenie),
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe – zmiana wysokość w przypadku dobrowolnej korekty po kontroli,
 • nowa definicja pierwszego zasiedlenia – zmiana zasad opodatkowania nieruchomości,
 • faktury VAT RR – zmiana zasad wystawiania i odliczania zryczałtowanego zwrotu VAT na nich wykazanego,
 • nowy wykaz podatników VAT a dodatkowe obowiązki podatników,
 • pozostałe zmiany na 2019 r.
 1. Metoda podzielonej płatności (split payment) – praktyczne problemy, w tym:
 • split payment 2019 – obowiązkowy czy dobrowolny?,
 • możliwość rezygnacji ze split paymentu – czy kontrahent może zabronić przelewów w tej formie,
 • błędne przelewy a split payment – kiedy można, a kiedy nie dokonać zwrotu błędnie wpłaconej kwoty,
 • metoda podzielonej płatności a ulga na złe długi,
 • podzielona płatność u podatników rozliczających się metodą kasową,
 • split payment a odliczenie VAT z faktury oznaczonej „metoda kasowa”,
 • przelewy zbiorcze a split payment,
 • faktury w walucie obcej a metoda podzielonej płatności,
 • kompensata, faktoring i potrącenia trójstronne a podzielona płatność,
 • split payment a nowy termin zwrotu VAT,
 • otrzymanie zapłaty przeznaczonej dla innego podmiotu a odpowiedzialność solidarna.
 1. Najnowsze interpretacja oraz orzeczenia w zakresie VAT i ich wpływ na praktykę, w tym:
 • stawka 8 % w budownictwie mieszkaniowym – kontrowersyjny wyrok NSA,
 • problemy z pojęciem podwykonawcy a odwrotne obciążenie,
 • świadczenie usług dla podmiotów zagranicznych – problem ze stosowaniem „np” w świetle najnowszego orzecznictwa,
 • metodyka należytej staranności opublikowana przez MF – utrudnienie czy ułatwienie dla podatników,
 • stawka VAT 0 % w transporcie towarów – czy i kiedy można ją stosować w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE,
 • faktura na niewłaściwy podmiot – nota czy faktura korygująca,
 • przedwczesne wystawienie faktury zaliczkowej – skutki dla podatników,
 • JPK – najważniejsze praktyczne problemy,
 • możliwość blokowania rachunków bankowych przedsiębiorców (STIR).
 1. Pytania i odpowiedzi

WYKŁADOWCA

Dorota Kosacka – Doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. i DBO Polska sp. z o.o., ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu podatków, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego, w tym:

 • kilkuset artykułów o tematyce prawno-podatkowej opublikowanych m.in. na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, miesięcznika „Rachunkowość”, „Doradcy Podatnika” oraz
 • ponad 100 publikacji książkowych (m.in. „Samochody w firmie od 1 kwietnia 2015 r.”, „VAT 2015”, „Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych 2017”, „Leksykon Pracodawcy 2017”, „Leksykon działalności gospodarczej”, „Dochody uzyskane za granicą”).

Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe, doradza w zakresie cen transferowych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Członek Rady Celno – Akcyzowej przy Ministerstwie Finansów I i II kadencji.
Członkini Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm – Klub Kobiet Biznesu, w latach 2014-2016 członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, członek Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego. Była również członkiem Rady Programowej „Monitora Celnego i Podatkowego” oraz redaktorem merytorycznym „Wskazówek podatkowych”. Posiada międzynarodowy certyfikat menadżerski wydany przez The Institute of Leadership and Management w Londynie (ILM). 26 marca 2014 r. za całokształt działalności zawodowej i społecznej zajęła I miejsce w kategorii „Kobieta Wzór” w konkursie „Kobiety są przyszłością” organizowanym przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach międzynarodowego projektu Women. W 2017 r. zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Lider Księgowości”.


MIEJSCE SZKOLENIA:

Białystok, Sala AMBROZJA, ul.Jarzębinowa 2A


CENA SZKOLENIA:

310 zł brutto/os. (przy zapisie do 2 stycznia 2019)

Cena obejmuje: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, certyfikat poświadczający ukończenie kursu, danie obiadowe oraz serwis kawowy. Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się telefonicznie (tel. 85 831 13 30, kom. 790 550 791) lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie  przeznaczonych dla działów kadrowo-płacowych, księgowych, doradców podatkowych..

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia