VADEMECUM zmian i nowości 2017

Bez kategoriiSzkolenia

30 października – 03 listopada 2017r.

Celem „Vademecum zmian i nowości” jest krótka sygnalizacja zmian z ostatniego miesiąca, krótkie omówienie aktualnych problemów i integracja środowiska osób zajmujących się zawodowo podatkami , poprzez możliwość przedyskutowania w gronie praktyków bieżących problemów.

Wykładowca:

Dorota Kosacka (doradca podatkowy DK Doradztwo)

TERMINY SPOTKANIA  X  2017:

Prosimy o przesyłanie pytań na Vademecum najpóźniej do 27 października (piątek)  na adres: szkolenia@kosacka.pl

30 października 2017  godz.8.30 – grupa I

30października 2017  godz.14.00 –  grupa II

31 października 2017  godz.8.30 –  grupa III

02 listopada 2017  godz. 8.30 –  grupa IV

03 listopada 2017  godz.8.30 –  grupa V

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o uczestnictwo we wcześniej ustalonej grupie. Lub informację o zmianie grupy. Dziękujemy.

CENA:

Koszt karnetu rocznego (od stycznia) obejmującego 12 spotkań -790 zł brutto/os.

Koszt karnetu półrocznego (od lipca) obejmującego 6 spotkań -420 zł (zwolnione z VAT)

Udział w 1 spotkaniu – 79 zł brutto/os.

Osoby posiadające karnety roczne, w przypadku nieobecności na spotkaniu otrzymują w formie elektronicznej materiały z zagadnieniami omawianymi na szkoleniu.

Udział w szkoleniach organizowanych przez naszą firmę w przypadku doradców podatkowych jest uwzględniany przy liczeniu punktów z tytułu obowiązkowego dokształcania. Liczba punktów za poszczególne szkolenia jest podawana odrębnie przy każdym szkoleniu.

Opłaty za szkolenia przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia