ROZLICZENIE CZASU PRACY W PRAKTYCE-WARSZTATY

Szkolenia

Wykładowca: Marlena Pikuła

Termin: 21 lutego 2019r., godz.10.00-15.00

Miejsce: Białystok, ul.Broniewskiego 4 lok.117 (parter, wejście przez klatkę z tyłu budynku)


PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawowe zagadnienia prawa pracy.
 2. Stosunek pracy.
 3. Definicja czasu pracy.
 4. Normy i systemy czasu pracy, okresy rozliczeniowe.
 5. Ustalenie wymiaru czasu pracy.
  1. a)Praca w godzinach nadliczbowych, limity roczne.
  2. b)Zasady polecenia pracy w godzinach nadliczbowych.
  3. c)Udzielanie czasu wolnego na wniosek pracownika i bez wniosku pracownika.
  4. d)Praca w niedzielę i święta.
  5. e)Praca w porze nocnej.
  6. f)Odpoczynek dobowy.
  7. g)Odpoczynek tygodniowy.
  8. h)Obowiązek wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.
  9. i)Przerwy w pracy zaliczane do czasu pracy.
 6. Czas pracy pracowników niepełnoetatowych:
  1. a)Wymiar czasu pracy.
  2. b)Informacja do umowy o pracę 29 § 3 KP.
 7. Dokumentacja związana z czasem pracy.
  1. a)Ewidencja czasu pracy.

WYKŁADOWCA

Marlena Pikuła – Specjalista ds. Kadr i Płac z 12 letnim stażem. Szkolenia z zakresu prawa pracy, rozliczania czasu pracy, tematyki kadrowo – płacowej prowadzi od 2013 roku. Zdobyte przez lata doświadczenie zawodowe pozwala przekazać wiedzę od strony praktycznej oraz przedstawić słuchaczom najbardziej problematyczne zagadnienia.

„Tematyka kadrowo- placowa to moja pasja, a „przekazywanie wiedzy i dzielenie się zdobytym doświadczeniem zawodowym, to dla mnie przede wszystkim ogromna przyjemność i satysfakcja”.


MIEJSCE SZKOLENIA:

Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok. 117 ( parter, wejście przez klatkę z tyłu budynku)


CENA SZKOLENIA:

350 zł brutto/os.

Cena obejmuje: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, certyfikat poświadczający ukończenie kursu, danie obiadowe oraz serwis kawowy. Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się telefonicznie (tel. 85 831 13 30, kom. 790 550 791) lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie  przeznaczonych dla działów kadrowo-płacowych, księgowych.

 

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia