REWOLUCJA W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH OD 2018r. JEDEN PRZELEW NA ZUS – ZAMIAST CZTERECH. KONTROLE PIP. KONTROLE ZUS.

Szkolenia

Wykładowca: Andrzej Ponczek

Białystok, 30 października 2017 r.

godz.10.00-15.00


PROGRAM SZKOLENIA

I. USTAWA Z DN. 7 KWIETNIA 2017R. – ZMIANY W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH 2018r.:

a/ jeden przelew ze składkami na ZUS/zamiast czterech – oddzielne konto dla każdego przedsiębiorcy,

b/ zaliczanie bieżących wpłat – na poczet zaległości wobec ZUS,

c/ art. 38 a –  ZUS BĘDZIE MIAŁ PRAWO USTALANIA KTO JEST PŁATNIKIEM PRZY OUTSOURCINGU/FIRMACH ZEWNĘTRZNYCH,

d/ zaświadczenia o niezaleganiu – koniec z wizytami w ZUS!!!

 

II. UMOWA ZLECENIA I UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – MINIMALNA STAWKA GODZINOWA – minimalne wynagrodzenie od 01.01.2017r. – A EWIDENCJA CZASU PRACY PRZY ZLECENIU.

a/ minimalne wynagrodzenie dla umów zleceń lub świadczenia usług – data wejścia w życie: 01.01.2017r.,

b/ omówienie USTAWY O ZMIANIE USTAWY O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU ZA PRACĘ ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW – WYŁĄCZENIA STOSOWANIA W/W USTAWY,

c/umowa zlecenia i umowa o dzieło – w świetle kontroli ZUS  i PIP – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OD UMÓW O DZIEŁO PO KONTROLI ZUS – PLANOWANE ZMIANY W OSKŁADKOWANIU UMÓW O DZIEŁO (SKŁADKA EMERYTALNA I RENTOWA)

 

III. ZMIANY W OSKŁADKOWANIU UMÓW ZLECEŃ – W PRAKTYCE POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO ZUS.

a/ umowa zlecenia jako tytuł do ubezpieczeń społecznych – SKŁADKI OD UMÓW ZLECEŃ DO WYSOKOŚCI MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA/PRAKTYKA POSTĘPOWANIA ZUS,

b/ zlecenia ze studentami, pracownikami, uczniami, emerytami – po zmianach od 01.01.2016r.,

c/ oświadczenia zleceniobiorców/zaświadczenia – czy składki od wszystkich zleceń?,

d/ nowe uprawnienia PIP – w świetle zakazu zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi.

 

VI. ZMIANY W UBEZPIECZENIU CHOROBOWYM W ŚWIETLE KONTROLI ZUS w 2017/2018r. – zmiany w dokumentacji zasiłkowej.

a/ urlopy rodzicielskie, macierzyńskie, ojcowskie, opieka nad dzieckiem – zmiany od 02.01.2016r.! ,

b/ E – zwolnienie – zasady wystawiania, przekazywania do ZUS i kontroli wystawiania; e-zwolnienie, a papierowe druki do 2017/2018?r.,

c/ opieka nad dzieckiem na godziny – praktyka postępowania PIP,

d/ kontrole ZUS dotyczące świadectw pracy w szczególnych warunkach/charakterze – zasady prawidłowego wystawiania w/w świadectw w świetle kontroli ZUS.

 

V. ZUS OSKŁADKOWUJE ŚWIADCZENIA SOCJALNE w 2017r.

a/ składki ZUS + ODSETKI od świadczeń socjalnych – nasilone kontrole ZUS W 2016/2017r,

b/ zasady przyznawania świadczeń socjalnych – w celu uniknięcia składek ZUS,

c/ REGULAMIN ZFŚS, wnioski, druki, oświadczenia – praca na wzorach, przykładach.

 

VI. INDYWIDUALNE KONSULTACJE.


WYKŁADOWCA

Andrzej PonczekPrawnik, trener, szkoleniowiec-praktyk, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, były pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca na studiach podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autor czterech książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych”, „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek”, „Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa z komentarzem”, „Urlopy”, a także ponad 100 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener – w Ogólnopolskim Projekcie: „Nowy system służby cywilnej” realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.


MIEJSCE SZKOLENIA:

DK Doradztwo, Białystok, ul.Broniewskiego 4 lok.217


CENA SZKOLENIA:

350 zł brutto/os. Cena zawiera VAT 23 %.

Cena obejmuje: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, certyfikat poświadczający ukończenie kursu, danie obiadowe oraz serwis kawowy. Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się telefonicznie (tel. 85 831 13 30, kom. 790 550 791) lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia