PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU.

Szkolenia

Szkolenie dla księgowych, biur rachunkowych i ich pracowników oraz współpracowników

Wykładowca:  doradca podatkowy, r.pr. Monika Agnieszka Markisz

Termin: 10 maja 2019r., godz.10.00-15.00

Miejsce: Białystok, ul.Broniewskiego 4 lok.117 (parter, wejście przez klatkę z tyłu budynku)


PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Przedstawienie źródeł prawa w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
 2. Zdefiniowanie obowiązków  jednostki obowiązanej do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 3. Klasyfikacja klienta i czynniki ryzyka związane z klientem,
 4. Analiza, szacowanie i ocena ryzyka oraz dokumentowanie czynności podjętych w celu szacowania ryzyka,
 5. Bieżąca i okresowa analiza transakcji klienta,
 6. Cel i sposoby realizacji zasady „know your client”- identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego
 7. Procedury powstępowania w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i ich współpracowników
 8. Transakcje podejrzane  – analiza transakcji
 9. Obowiązek raportowania i zawiadamiana organów (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prokuratury, inne)
 10. Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem  obowiązków związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 11. Szkolenie pracowników i współpracowników

WYKŁADOWCA

Monika Agnieszka Markisz –prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego w Lublinie, ale zdalnie współpracuje zdalnie z firmami z całej Polski. Na co dzień udziela porad przede wszystkim przedsiębiorcom, spółkom  audytorskim i  biurom rachunkowym. Od kilkunastu lat doradza przedsiębiorcom, których działalność wiąże się pośrednio lub bezpośrednio z branżą nieruchomości – deweloperom, inwestorom czy wynajmującym. Wspomaga również innowacyjne start-up’y. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy.

Prowadzi poczytnego i popularnego bloga www.podatki-dla-prawnika.pl. Stale prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków  organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, uczy podatków aplikantów radcowskich i radców prawnych.

Monika Markisz stara się wykorzystać wiedzę teoretyczną, aby doprowadzić do stworzenia rozwiązań, które w praktyce będą legalne pod względem prawno-podatkowym. Interesuje ją nie tylko to, co dzieje się prawie czy w podatkach dzisiaj, ale również stara się przewidzieć skutki planowanych i podejmowanych rozwiązań w perspektywie kilku kolejnych lat.


MIEJSCE SZKOLENIA:

Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok. 117 ( parter, wejście przez klatkę z tyłu budynku)


CENA SZKOLENIA:

350 zł brutto/os.

Cena obejmuje: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, certyfikat poświadczający ukończenie kursu, danie obiadowe oraz serwis kawowy. Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się telefonicznie (tel. 85 831 13 30, kom. 790 550 791) lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie  przeznaczonych dla działów kadrowo-płacowych, księgowych.

 

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia