PRAWO PRACY -ZMIANY W KODEKSIE PRACY W 2019r.

Szkolenia

Wykładowca: Wiaczesław Kuźma

Termin: 8 marca 2019r., godz.10.00-15.00

Miejsce: Białystok, ul.Broniewskiego 4 lok.117 (parter, wejście przez klatkę z tyłu budynku)


PROGRAM SZKOLENIA:

 1. ZMIANY W KODEKSIE PRACY OD 01.01.2019r.
 • zmiana sposobu wypłacania wynagrodzenia za pracę. Nowe obowiązki pracodawcy;
 • zmiany sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników;
 • ponowne zatrudnianie tego samego pracownika w tym samym zakładzie pracy;
 • możliwość zmiany postaci prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • nowe wymogi dotyczące sposobu przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • odpowiedzialność wykroczeniowa dotycząca nieprzechowywania dokumentacji pracowniczej;

 

 1. PLANOWANE ZMAINY KODEKSU PRACY W 2019r.
 • projekt zmian dotyczący urlopów wypoczynkowych – długości ich trwania;
 • plany w zakresie zmian w przepisach dotyczących urlopów na żądanie;
 • czy niewykorzystany urlop przepadnie.

 

 1. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z CZASEM PRACY:

 

 • definicja czasu pracy,
 • wymiar czasu pracy, ustalanie wymiaru czasu pracy w 2019r.
 • norma czasu pracy,
 • rozkład i system czasu pracy. Sporządzania rozkładów czasu pracy,
 • okres rozliczeniowy. Wydłużony okres rozliczeniowy – korzyści i niebezpieczeństwa,
 • doba pracownicza z kodeksu pracy i pracowników służby cywilnej. Możliwość zastosowania elastycznych form zatrudnienia w tym zakresie.

 

 1. SPORZĄDZANIE GRAFIKÓW CZASU PRACY

 

 • pracowników zatrudnionych w systemach czasu pracy przewidujących zmianę pory wykonywania pracy oraz w systemie równoważnym (dozór mienia);
 • obowiązki pracodawcy dotyczące powiadamiana pracowników o rozkładzie czasu pracy. Czy istnieje możliwość korygowania rozkładów czasu pracy?

 

 1. OMÓWIENIE WYBRANYCH SYSTEMÓW CZASU PRACY:

 

 • podstawowy system czasu pracy;
 • równoważny system czasu pracy;
 • zadaniowy system czasu pracy;
 • przerywany system czasu pracy.

 

 1. INNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ROZLICZNAI CZASU PRACY:

 

 • Czas pracy a inne formy dyspozycji pracownika np. czas dyżury.
 • Praca w niedziele, święta i dni wolne od pracy zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy oraz zasady jej rekompensowania.
 • Zasady prowadzenia kart ewidencji czasu pracy.
 • Rozliczanie czasu pracy w godzinach nadliczbowych. Udzielanie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek i bez wniosku pracownika – przykłady i ćwiczenia.
 • Diety pracownicze – wypłacanie należności z tytułu podróży służbowych – zasady ogólne i odrębności dotyczące kierowców.
 • Jak ustalamy czas pracy pracowników przebywających w podróży służbowej – ćwiczenia?

 

 • Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia w zakresie omawianych tematów.

WYKŁADOWCA

Wiaczesław Kuźma – ekspert Prawa Pracy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Od 10 lat prowadzi szkolenia dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami współpracując z różnymi podmiotami działającymi na trenie województwa podlaskiego.  Specjalizuje się przede wszystkim w tematyce takich zagadnień jak: czas pracy, czas pracy kierowców, wynagrodzenia, urlopy, szkolenia typowo kadrowe – dokumentacja pracownicza, świadectwa pracy, zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych itp. Ponadto od 8 lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na kilku wyższych uczelniach.


MIEJSCE SZKOLENIA:

Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok. 117 ( parter, wejście przez klatkę z tyłu budynku)


CENA SZKOLENIA:

350 zł brutto/os.

Cena obejmuje: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, certyfikat poświadczający ukończenie kursu, danie obiadowe oraz serwis kawowy. Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się telefonicznie (tel. 85 831 13 30, kom. 790 550 791) lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie  przeznaczonych dla działów kadrowo-płacowych, księgowych.

 

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia