PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Szkolenia

Wykładowca: Iwona Nowak-Przybylska

Termin: 7 maja 2019r., godz.09.00-15.00

Miejsce: Białystok, ul.Broniewskiego 4 lok.117 (parter, wejście przez klatkę z tyłu budynku)


PROGRAM SZKOLENIA:

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy, obowiązkowy dla pracodawców i dobrowolny dla pracowników, system długoterminowego gromadzenia oszczędności emerytalnych.

Podczas zajęć omówimy jak funkcjonować mają w praktyce PPK a szczególny nacisk położymy na te tematy, które są istotne dla działów personalnych i płac.

 

1. Podstawowe założenia systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

2. Od kiedy PPK zaczną obowiązywać.

3. Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych.

4. Wpłaty dokonywane do PPK i zasady ich naliczania w wynagrodzeniach:

-składniki wchodzące w podstawę do naliczenia składek,

-obliczanie kwoty uprawniającej do niższej składki,

-potrącenia składek a inne tytuły do potrąceń,

-obowiązki podatkowe i wobec ZUS,

-liczenie terminów określonych w ustawie.

5. Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK.

6. Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa.

7. Podział środków w przypadku śmierci uczestnika.

8. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłata, wypłata transferowa i zwrot środków dokonany na wniosek uczestnika PPK.

9. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych.

10. Portal PPK.

11. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki.

12. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.

13. Wyznaczona instytucja finansowa.

14. Przepisy karne.


WYKŁADOWCA

Iwona Nowak-Przybylska -praktyk z 25 letnim stażem w zawodzie. Od 22 lat główny księgowy. Właścicielka Kancelarii Finansowo-Księgowej. Prowadzi szkolenia oraz kursy szkoleniowe od 18 lat. Współpracowała z wieloma firmami w całej Polsce


MIEJSCE SZKOLENIA:

Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok. 117 ( parter, wejście przez klatkę z tyłu budynku)


CENA SZKOLENIA:

350 zł brutto/os.

Cena obejmuje: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, certyfikat poświadczający ukończenie kursu, danie obiadowe oraz serwis kawowy. Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się telefonicznie (tel. 85 831 13 30, kom. 790 550 791) lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie  przeznaczonych dla działów kadrowo-płacowych, księgowych.

 

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia