POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ROZLICZEŃ PODATKOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW PO ZMIANACH W 2019r.

Szkolenia

Wykładowca: Dariusz Ćwikowski

Termin: 17 stycznia 2019r. godz.10.00-15.00

Miejsce: Białystok,  ul.Broniewskiego 4 lok 117 (parter, wejście przez klatkę z tyłu budynku)

Cena: 350 zł brutto/os


 PROGRAM SZKOLENIA:

1.Podział kompetencji kontrolnych pomiędzy organami KAS po zmianach na 2019 r.

  • Organizacja organów skarbowych.
  • Właściwość miejscowa i rzeczowa.
  • Dostęp do danych o podatnikach:

– źródła danych (analiza JPK i innych baz),

– nieuczciwy kontrahent,

– interpretacje podatkowe,

– dane bankowe – system STIR,

– wymiana informacji zagranicznej,

– główne obszary kontroli na przykładach,

– wpływ ustaleń kontroli w zakresie podatku VAT na rozliczenie w podatku dochodowym.

2.Zasady typowania podmiotów do kontroli przez organy KAS:

-Podmioty powiązane – ceny transferowe.

-Transakcje kapitałowe (analiza KRS).

-Nieujawnione źródła dochodów.

-Ulgi i zwolnienia.

-Branże newralgiczne.

-Interpretacje podatkowe i orzecznictwo.

-Informacje z Internetu.

-Analizy podatkowe

3.Wezwania do przedłożenia dokumentów i czynności sprawdzające.

4.Kontrola podatkowa a celno-skarbowa:

-Różnice i uprawnienia organów KAS.

-Prawa podatnika.

-Prawo do korekty deklaracji.

-Jak się zachować w trakcie kontroli – praktyczne przykłady.

-Dokumentowanie transakcji – faktury, zamówienia, umowy, korespondencja.

5.Kontrola zwrotu VAT:

-Terminy zwrotu – przedłużenie terminu.

-Prezentacja wygranych spraw.

-System VIES.

-Jak przyśpieszyć zwrot?

-Stosowanie się do orzecznictwa TSUE.

-Odsetki od wypłaty zwrotu VAT po terminie.

6.Postępowanie podatkowe:

-Główne zasady – praktyczne wskazówki.

-Decyzja – konsekwencje.

-Prawne możliwości odwołania.

-Nienaliczanie odsetek za czas postępowania.

7.Postępowanie egzekucyjne – wybrane zagadnienia.

8.Odpowiedzialność karno-skarbowa – podatnika, pracowników i księgowych.

9.Przedawnienie zobowiązań – zawieszenie biegu przedawnienia.

10.Wybrane orzeczenia w sprawach proceduralnych na podstawie wygranych spraw.

11.Prawo przedsiębiorców dotyczące kontroli:

-Ograniczenia kontroli.

-Wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy.

-Zasada zaufania do organów.

– Zasada proporcjonalności.


WYKŁADOWCA

Dariusz Ćwikowski -doktor nauk społecznych. W latach 2006-2011 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku i Warszawie. Ponad 20 lat pracy w organach podatkowych, w tym: inspektor kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Białymstoku, kierownik Działu Opodatkowania Dochodów z Nieujawnionych Źródeł, inspektor w Wydziale Analiz UKS, kierownik Działu Kontroli Podatkowych w Podlaskim Urzędzie Skarbowym. Współautor opracowania dla Ministerstwa Finansów „Wytyczne dla urzędów kontroli skarbowej i urzędów skarbowych dotyczących postępowania w sprawie przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych”. Wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w  Białymstoku i Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Trener w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie  procedur kontrolnych, analizy sprawozdań finansowych i metodologii analiz podmiotów, przestępstw podatkowych, ryzyka podatkowego. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu uchylania się od opodatkowania oraz bezpieczeństwa finansowego. Prezes Zarządu DBO Polska sp.z o.o, oraz stały współpracownik DK Doradztwo sp. z o.o. w zakresie postępowań i kontroli podatkowych.


MIEJSCE SZKOLENIA:

Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok.117


CENA SZKOLENIA:

350 zł brutto/os.

Cena obejmuje: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, certyfikat poświadczający ukończenie kursu, danie obiadowe oraz serwis kawowy. Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się telefonicznie (tel. 85 831 13 30, kom. 790 550 791) lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie  przeznaczonych dla działów kadrowo-płacowych, księgowych, doradców podatkowych..

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia