Podatnik kontra Urząd – kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe

Szkolenia

Zapraszamy Państwa na szkolenie

Podatnik kontra Urząd – kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe

Wykładowca: Dorota Łabuda

Nowy termin: 16 wrześni 2020r., godz. 09.00-15.00

Miejsce: Białystok, ul.Broniewskiego 4 lok.117 (parter, wejście przez klatkę z tyłu budynku)


Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie wymogów dotyczących kontroli podatkowej i postępowania podatkowego. Zostaną szczegółowo omówione zasady prowadzenia kontroli podatkowej i postępowania podatkowego z uwzględnieniem praw i obowiązków podatnika.


PROGRAM SZKOLENIA

Kontrola podatkowa

 1. Cel kontroli podatkowej.
 2. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej – kiedy jest stosowane. Kontrola podatkowa bez zawiadomienia.
 3. Organ właściwy do przeprowadzenia kontroli podatkowej.
 4. Kto jest stroną w trakcie kontroli.
 5. Wszczęcie kontroli podatkowej.
 6. Gdzie toczy się kontrola podatkowa.
 7. Uprawnienia kontrolujących.
 8. Obowiązki i prawa kontrolowanego.
 9. Protokół kontroli. Załączniki do protokołu. Zakończenie kontroli podatkowej.

Postępowanie podatkowe

 1. Ogólne zasady postępowań podatkowych
 2. Terminy w postępowaniu podatkowym.
 3. Strona w postępowaniu podatkowym.
 4. Pełnomocnictwo szczególne i ogólne. Tymczasowe pełnomocnictwo szczególne, kurator.
 5. Wszczęcie postępowania po kontroli podatkowej. Prawa i obowiązki podatnika i organu.
 6. Metryki, protokoły i adnotacje w toku postępowania podatkowego.
 7. Sposoby udostępniania akt.
 8. Decyzja „wymiarowa”. Wykonanie decyzji.
 9. Odwołanie od decyzji.
 10. Tryby nadzwyczajne.

WYKŁADOWCA

Dorota Łabuda –biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 11 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.


MIEJSCE SZKOLENIA

Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok. 117 ( parter, wejście przez klatkę z tyłu budynku)


CENA SZKOLENIA

380 zł brutto/os.

Cena obejmuje: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, certyfikat poświadczający ukończenie kursu, danie obiadowe oraz serwis kawowy. Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.

Prosimy o poinformowanie o nieobecności przynajmniej 1 dzień przed planowanym terminem szkolenia, w innym przypadku będą Państwo zobowiązani do pokrycia kosztów w wysokości  40 zł brutto, a wpłacona wcześniej należność nie zostanie zwrócona.


ZGŁOSZENIA

Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 831 13 30 lub 790 550 791

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie  przeznaczonych dla działów kadrowo-płacowych, księgowych.


OPŁATY

Opłaty przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia