PODATKI 2019 -ZMIANY W VAT I PODATKU DOCHODOWYM

Szkolenia

Termin: 15 marca 2019r., godz.10.00-15.00

Wykładowca: Dorota Kosacka

Miejsce: Białystok, „Ambrozja” ul.Jarzębinowa 2A

Cena: 310 zł brutto/os (przy zapisie do 25 lutego 2019)


 PROGRAM SZKOLENIA:

PODATKI 2019 – ZMIANY W VAT I PODATKU DOCHODOWYM

PODATEK DOCHODOWY – ZMIANY W 2019 R.

 1. Samochody w 2019 r., w tym:
 • nowe ograniczenie amortyzacji – 150.000 zł i 225.000 zł,
 • ograniczenie wysokości rat leasingowych zaliczanych w koszty uzyskania przychodów,
 • 75 % ograniczenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku wydatków związanych z eksploatacją samochodów,
 • zmiana zasad zaliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem w działalności gospodarczej prywatnych samochodów stanowiących własność podatników,
 • umowy leasingowe zawarte do 31 grudnia 2018 r. a przepisy przejściowe,
 • zbycie samochodów o wartości początkowej powyżej 150.000 zł – nowe zasady,
 1. Ceny transferowe w 2019 r., w tym:
 • transakcje pomiędzy podmiotami powiązany w 2018 i 2019 r. – porównanie regulacji,
 • nowa definicja pomiotów powiązanych, m.in. warunek sprawowania kontroli,
 • nowe zasady ustalania limitów których przekroczenie obliguje do sporządzenia dokumentacji dla cen transferowych,
 • korekta cen transferowych,
 • nowe wyłączenia z obowiązku sporządzania dokumentacji i możliwość ich zastosowania już do 2018 r.
 1. Podatek dochodowy od przychodów z nieruchomości od 1 stycznia 2019 r., w tym:
 • nowe zasady liczenia limitu 10 mln zł i ustalania kwoty wolnej od podatku,
 • rozszerzenie rodzaju budynków objętych wskazanym podatkiem,
 • sposób wykorzystania budynku i jego wpływ na podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych,
 • wniosek o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego ponad kwotę CIT i PIT – warunki odzyskania nadpłaty.
 1. Zmiany w zakresie stawki i podstawy opodatkowania, w tym:
 • nowa 9 % stawka CIT – kto i kiedy może ją stosować,
 • stawka 15 % w okresie przejściowym,
 • preferencyjne opodatkowanie 5 % stawką dochodów osiąganych z prawa własności przemysłowej (tzw. innovation box),
 • exit tax, czyli podatek dochodowy od podmiotów przenoszących się do innego państwa (kogo będzie dotyczył, zasady ustalania wysokości i termin płatności nowego podatku).
 1. Uproszczenia w podatku dochodowym, w tym:
 • uniezależnienie możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem od terminu złożenia zeznania rocznego,
 • zbycie prywatnych nieruchomości nabytych w drodze spadku – nowe zasady liczenia 5-letniego okresu,
 • zmiany w zakresie tzw. ulgi mieszkaniowej,
 • uproszczenia w zakresie niektórych zawiadomień i zgłoszeń do urzędu skarbowego (np.: wybór ryczałtu, wybór podatku liniowego, wybór kwartalnej lub uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy).
 1. Pozostałe zmiany w przepisach, w tym:
 • koszty finansowania własnego (zysk pozostawiony w spółce i dopłaty) – nowe regulacje,
 • wirtualna waluta – nowe zasady opodatkowania,
 • nabycie wierzytelności i pakietów wierzytelności – zmiana zasad ustalania dochodu,
 • nowa ulga termomodernizacyjna – kto i kiedy będzie mógł z niej skorzystać,
 • wprowadzenie tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku niektórych nieprawidłowości w rozliczaniu podatku dochodowego,
 • zeznania roczne przygotowywane przez organy podatkowe – zasady postępowania przez podatnika,
 • danina solidarnościowa – kto i kiedy będzie musiał ją płacić,
 • nowe zasady odliczania straty z lat wcześniejszych,
 • wprowadzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji – kiedy i w jakich przypadkach będzie to możliwe,
 • wypłata należności powyżej 2 mln zł – ograniczenia w zakresie stosowania obniżonych stawek i zwolnień,
 • pozostałe zmiany na rok 2019 r.

VAT – ZMIANY W 2019 R.

 1. Bony, vouchery, karty podarunkowe – nowe regulacje od 1 stycznia 2019 r., w tym:
 • pojęcie bonów na towary i usługi oraz ich rodzaje (bony jednego przeznaczenia oraz bony różnego przeznaczenia)
 • moment opodatkowania VAT w przypadków bonów jednego przeznaczenia oraz bonów różnego przeznaczenia,
 • podstawa opodatkowania a bony,
 • bony a zasady fakturowania,
 • bony różnego przeznaczenia a usługi ich dystrybucji,
 • bony jednego przeznaczenia i częściowa zapłata bonem za towar – zasady postępowania,
 • bony na przełomie 2018/2019.

 VAT od 1 stycznia 2019 r., w tym:

 • zmiany w podatku dochodowym w zakresie samochodów a odliczenie VAT naliczonego,
 • uproszczenia przy świadczeniu usług elektronicznych (MOSS),
 • transakcje z podmiotami powiązanymi – nowe regulacje,
 • zmiany w zakresie ulgi na złe długi od 1 stycznia 2019 r. i zasady korzystania z niej na przełomie 2018/2019,
 • nowe przesłanki wyrejestrowania z rejestru VAT,
 • nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas rejestrujących,
 • przedsiębiorstwo w spadku – nowy podatnik VAT oraz remanent likwidacyjny.
 1. Zmiany w VAT projektowane w trakcie 2019 r., w tym:
 • kasy online – kto i kiedy będzie musiał je stosować,
 • ujednolicenie matrycy stawek VAT,
 • wiążąca informacja stawkowa (WIS),
 • Biała Księga Podatników i skutki jej wprowadzenia,
 • rezygnacja z obowiązku przesyłania deklaracji VAT,
 • nowe regulacje w zakresie JPK VAT i nowe sankcje za błędy w JPK,
 • zmiany w zakresie stosowania kas rejestrujących (m.in. zakaz wystawiania faktur do paragonów, obowiązek uzyskania oświadczeń od pracowników),
 • korekta w przypadku wcześniejszego zawyżenia stawki VAT – czy i kiedy będzie możliwa po nowelizacji przepisów (bezpodstawne wzbogacenie),
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe – zmiana wysokość w przypadku dobrowolnej korekty po kontroli,
 • nowa definicja pierwszego zasiedlenia – zmiana zasad opodatkowania nieruchomości,
 • faktury VAT RR – zmiana zasad wystawiania i odliczania zryczałtowanego zwrotu VAT na nich wykazanego,
 • metoda podzielonej płatności – czy będzie obowiązkowa,
 • BREXIT – jakie będą skutki dla podatników w różnych wariantach.

PYTANIA I ODPOWIEDZI.


WYKŁADOWCA

Dorota Kosacka – Doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. i DBO Polska sp. z o.o., ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu podatków, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego, w tym:

 • kilkuset artykułów o tematyce prawno-podatkowej opublikowanych m.in. na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, miesięcznika „Rachunkowość”, „Doradcy Podatnika” oraz
 • ponad 100 publikacji książkowych (m.in. „Samochody w firmie od 1 kwietnia 2015 r.”, „VAT 2015”, „Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych 2017”, „Leksykon Pracodawcy 2017”, „Leksykon działalności gospodarczej”, „Dochody uzyskane za granicą”).

Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe, doradza w zakresie cen transferowych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Członek Rady Celno – Akcyzowej przy Ministerstwie Finansów I i II kadencji.
Członkini Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm – Klub Kobiet Biznesu, w latach 2014-2016 członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, członek Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego. Była również członkiem Rady Programowej „Monitora Celnego i Podatkowego” oraz redaktorem merytorycznym „Wskazówek podatkowych”. Posiada międzynarodowy certyfikat menadżerski wydany przez The Institute of Leadership and Management w Londynie (ILM). 26 marca 2014 r. za całokształt działalności zawodowej i społecznej zajęła I miejsce w kategorii „Kobieta Wzór” w konkursie „Kobiety są przyszłością” organizowanym przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach międzynarodowego projektu Women. W 2017 r. zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Lider Księgowości”.


MIEJSCE SZKOLENIA:

Białystok, Sala AMBROZJA, ul.Jarzębinowa 2A


CENA SZKOLENIA:

310 zł brutto/os. (przy zapisie do 25 lutego 2019)

Cena obejmuje: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, certyfikat poświadczający ukończenie kursu, danie obiadowe oraz serwis kawowy. Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się telefonicznie (tel. 85 831 13 30, kom. 790 550 791) lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie  przeznaczonych dla działów kadrowo-płacowych, księgowych, doradców podatkowych..

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia