PODATKI 2018r. – ZMIANY W VAT,CIT,PIT

Szkolenia

Wykładowca: Dorota Kosacka

NOWY TERMIN 23 kwietnia 2018  

Białystok, godz.10.00-15.00


PROGRAM SZKOLENIA

 1. PODATEK DOCHODOWY – ZMIANY 2018 R. I PRAKTYCZNE PROBLEMY
 2. Zmiany w podatku dochodowy od 1 stycznia 2018 r., w tym:
 • wprowadzenie limitów kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (umowy licencyjne, usługi doradcze, księgowe, badania rynku, usług prawnych itp.) oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych,
 • ograniczenie zaliczania w koszty uzyskania przychodów tzw. kosztów finansowania dłużnego,
 • ograniczenie możliwości zaliczania w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie,
 • podwyższenie limitu uprawniającego do jednorazowej amortyzacji,
 • wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego dla podatników posiadających nieruchomości komercyjne znacznej wartości,
 • wyodrębnienie przychodów z zysków kapitałowych i odrębne ich opodatkowanie od pozostałych dochodów podatnika,
 • modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych i podatkowych grup kapitałowych,
 • najem prywatny – nowa stawka 12,5 %,
 • opcje na akcje w programach motywacyjnych – nowe zasady,
 • zmiany w zakresie niektórych ulg m.in. dla krwiodawców, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi badawczo-rozwojowej,
 • nowe zasady rozliczania straty,
 • 50 % koszty uzyskania przychodów – nowe ograniczenie,
 • pozostałe zmiany.
 1. Zmiany w podatku dochodowym od sierpnia 2017 r., w tym:
 • zmiany w zakresie podatku u źródła od biletów lotniczych,
 • nowa jednorazowa amortyzacja środków trwałych do 100.000 zł,
 • amortyzacja środków trwałych po dokonaniu jednorazowego odpisu,
 • zasady liczenia nowego limitu w zależności od formy działalności, m.in. w spółkach osobowych,
 • nowa amortyzacja a późniejsze zbycie środka trwałego, likwidacja działalności lub przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 1. Dokumentacja dla cen transferowych od 1 stycznia 2017 r., w tym:
 • termin sporządzenia dokumentacji za 2017 r.,
 • trzypoziomowa dokumentacja dla cen transferowych: local file, master file, domestic file;
 • obowiązek sporządzenia analizy porównawczej – kogo dotyczy i co powinien zawierać,
 • nowe obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • nowy zakres transakcji i zdarzeń podlegających dokumentowaniu,
 • nowy zakres dokumentacji dla cen transferowych,
 • nowe wymogi dotyczące dokumentacji dla cen transakcyjnych,
 • praktyczne doświadczenia związane ze sporządzaniem dokumentacji dla cen transakcyjnych.
 1. VAT – ZMIANY 2018 R. I PRAKTYCZNE PROBLEMY
 2. Split payment (metoda podzielonej płatności), w tym:
 • na czym polega podzielona płatność,
 • kto i kiedy będzie obowiązany do stosowania nowych zasad,
 • kompensata i potrącenia trójstronne a podzielona płatność,
 • podwójna zapłata, błędne wskazania kwoty VAT, korekty faktur – zasady postępowania po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności
 • skutki wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności dla podatników.
 1. Pozostałe zmiany w podatku VAT w 2018 r. w tym:
 • nowe terminy zwrotu VAT,
 • ulga za wcześniejszą zapłatę VAT,
 • kasy rejestrujące przesyłające dane do Centralnego Repozytorium Kas,
 • nowe zasady wystawiania faktur do paragonów,
 • zmiany w zakresie faktur elektronicznych,
 • pozostałe zmiany.
 1. Jednolity plik kontrolny od 1 stycznia 2018 r., w tym:
 • nowe wymogi JPK,
 • praktyczne doświadczenia z JPK.
 1. ZAGADNIENIA POZOSTAŁE
 2. Pozostałe zmiany w przepisach podatkowych w 2018 r. oraz najnowsze wyroki i interpretacje, w tym:
 • śmierć osoby fizycznej a przejęcie przedsiębiorstwa przez spadkobierców – nowe zasady,
 • zmiany w podatku od spadków i darowizn,
 • pozostałe najważniejsze zmiany w przepisach podatkowych,
 • kontrakty menadżerskie a VAT – interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów.
 1. Pytania i odpowiedzi.

 


WYKŁADOWCA

Dorota Kosacka – Doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. i DBO Polska sp. z o.o., ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu podatków, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego, w tym:

 • kilkuset artykułów o tematyce prawno-podatkowej opublikowanych m.in. na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, miesięcznika „Rachunkowość”, „Doradcy Podatnika” oraz
 • ponad 100 publikacji książkowych (m.in. „Samochody w firmie od 1 kwietnia 2015 r.”, „VAT 2015”, „Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych 2017”, „Leksykon Pracodawcy 2017”, „Leksykon działalności gospodarczej”, „Dochody uzyskane za granicą”).

Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe, doradza w zakresie cen transferowych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Członek Rady Celno – Akcyzowej przy Ministerstwie Finansów I i II kadencji.
Członkini Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm – Klub Kobiet Biznesu, w latach 2014-2016 członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, członek Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego. Była również członkiem Rady Programowej „Monitora Celnego i Podatkowego” oraz redaktorem merytorycznym „Wskazówek podatkowych”. Posiada międzynarodowy certyfikat menadżerski wydany przez The Institute of Leadership and Management w Londynie (ILM). 26 marca 2014 r. za całokształt działalności zawodowej i społecznej zajęła I miejsce w kategorii „Kobieta Wzór” w konkursie „Kobiety są przyszłością” organizowanym przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach międzynarodowego projektu Women. W 2017 r. zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Lider Księgowości”.


MIEJSCE SZKOLENIA:

Białystok, Sala AMBROZJA, ul.Jarzębinowa 2A


CENA SZKOLENIA:

310 zł brutto/os.Cena zawiera VAT 23 %. (w przypadku zapisu na szkolenie do 9 kwietnia)

350 zł brutto/os.

Cena obejmuje: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, certyfikat poświadczający ukończenie kursu, danie obiadowe oraz serwis kawowy. Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się telefonicznie (tel. 85 831 13 30, kom. 790 550 791) lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia