ODPOWIEDZIALNOŚĆ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szkolenia

Wykładowcy: r.pr. Bogdan Niewiński, r.pr. Anna Urszula Zabielska

Białystok, 5 lutego 2018r.

godz.11.00-14.00


PROGRAM SZKOLENIA

„Odpowiedzialność głównego księgowego w aspekcie ewentualnej odpowiedzialności karnej”

1.Pojęcie umyślności działania, wina jako przesłanka odpowiedzialności – uwagi ogólne.

2.Odpowiedzialność księgowego jako pracownika w myśl przepisów kodeksu pracy.

3.Odpowiedzialność księgowego w zakresie cywilno- prawnym, wybrane zagadnienia.

4.Wybrane zagadnienia w zakresie odpowiedzialności na gruncie ustawy o rachunkowości i kodeks karny skarbowy.

5.Wybrane zagadnienia w zakresie odpowiedzialności księgowego za czyny polegające m.in. udziale w grupie przestępczej, „karuzeli VAT”, przygotowywanie dokumentacji w zakresie kredytów, odpowiedzialność za wystawianie zaświadczeń, sporządzanie nieprawidłowej dokumentacji w zakresie dofinansowania, przygotowywanie dokumentacji w zakresie ubezpieczeń.

6.Odpowiedzialność księgowego za sporządzenie sprawozdania finansowego – przepisy zawarte w kodeksie spółek handlowych, ustawie o rachunkowości.

7.Odpowiedzialność księgowego jako prokurenta spółki kapitałowej – wybrane zagadnienia.

8.Odpowiedzialność księgowego jako członka zarządu spółki kapitałowej – wybrane zagadnienia.

9.Zarys procedury postępowania przygotowawczego – wybrane zagadnienia.

10.Zabezpieczenia majątkowe w toku postępowania przygotowawczego dokonywane na majątku.

11.Wybrane orzecznictwo sądowe.


MIEJSCE SZKOLENIA:

Białystok, DK Doradztwo, ul.Broniewskiego 4 lok.217


CENA SZKOLENIA:

250 zł brutto/os. Cena zawiera VAT 23 %.

Cena obejmuje: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, certyfikat poświadczający ukończenie kursu, danie obiadowe oraz serwis kawowy. Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się telefonicznie (tel. 85 831 13 30, kom. 790 550 791) lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia