OBOWIĄZKI FIRM W NOWEJ USTAWIE O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY

Szkolenia

Termin: 11 stycznia 2019r.,godz.10.00-15.00

Wykładowca: Tomasz Gzela

Cena: 350 zł brutto/os

Miejsce: Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok.117 (parter, wejście przez klatkę z tyłu budynku)


 PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zmieniony katalog  instytucji obowiązanych w tym  rozszerzenie o obrót gotówkowy przedsiębiorców zarówno przy kosztach i przychodzie od 10 000 euro wzwyż.
 2. Nowe definicje w katalogu (np. transakcja okazjonalna, waluta wirtualna).
 3. Nowa obowiązkowa  procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń w praktyce firmy.
 4. Nowa obowiązkowa procedura zarządzania ryzykiem  przy stosowaniu  środków  bezpieczeństwa finansowego
 5. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona) w firmie, instytucji, kancelarii itp.
 6. Weryfikacja tożsamości a RODO
 7. Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych powyżej 15 000 Euro
 8. Transakcja podejrzana teraz tylko gdy przestępstwo z art.art.299 lub 165a kk
 9. Dokumentacja źródłowa w jednostce.
 10. Nacisk na czynności przed podpisaniem umowy.
 11. Szkolenia, kontrola i kary.
 12. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:
  a)zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
  b) zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.
 13. Rekapitulacja tematu w tym przypomnienie istoty prania pieniędzy w kontekście nieujawnionych źródeł przychodu
 14. Praktyczne przykłady

WYKŁADOWCA

Tomasz Gzela -ceniony wykładowca, praktyk w omawianych dziedzinach zarówno w ramach obowiązków  jednostek współpracujących (administracji) jak i  doradca i konsultant dla sfery prywatnej przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych, autor procedur i publikacji w omawianym zakresie.


MIEJSCE SZKOLENIA:

Białystok, ul.Broniewskiego 4 lok 117


CENA SZKOLENIA:

350 zł brutto/os.

Cena obejmuje: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, certyfikat poświadczający ukończenie kursu, danie obiadowe oraz serwis kawowy. Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się telefonicznie (tel. 85 831 13 30, kom. 790 550 791) lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie  przeznaczonych dla działów kadrowo-płacowych, księgowych, doradców podatkowych..

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia