Jak założyć własną firmę?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaczynamy od sporządzenia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością która musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Kapitał zakładowy sp. z o.o. powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych.

Następnie przygotowujemy wniosek o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez sąd rejestrowy, który należy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

W tym wniosku powinno się zawrzeć następujące informacje:

 • nazwę sp. z o.o., jej siedzibę i adres ,spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • przedmiot działalności spółki ,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział ,
 • nazwiska, imiona i adresy członków Zarządu oraz sposób reprezentowania spółki z o.o. ,
 • nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej; jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności ,
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony ,
 • jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma,
 • jeśli będzie to spółka jednoosobowa, to zgłoszenie do sądu rejestrowego powinno zawierać także nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki.

Wymagane formularze:

 1. KRS-W3 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 2. KRS-WE – Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru
 3. KRS-WK – Załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych – organy podmiotu lub wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
 4. KRS-WL – Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu – prokurenci (o ile są powoływani)
 5. KRS-WM – Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedmiot działalności.

Dokumenty składane w formie załączników do wniosku o rejestrację sp. z o.o.:

 • umowa spółki z o.o. – umowa spółki jest podstawowym dokumentem prawnym sp. z o.o. Musi być ona sporządzona w formie aktu notarialnego, a więc przed notariuszem w Polsce.
 • oświadczenie wszystkich członków Zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione
 • jeżeli o powołaniu członków organów spółki z o.o. nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, należy przedstawić dowód ustanowienia tych organów, z wyszczególnieniem składu osobowego
 • lista wspólników podpisana przez wszystkich członków Zarządu
 • złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków Zarządu
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (wniosek MSiG-M1).

Nowo zarejestrowana spółka z o.o. powinna podjąć następujące działania w celu uzyskania pełnej zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej:

 • otwarcie rachunku bankowego – do banku należy także przynieść akt zawiązania spółki oraz aktualny odpis KRS. Numer rachunku musi zostać zaktualizowany w Urzędzie Skarbowym na druku NIP-2.
 • podatnicy VAT powinni złożyć wniosek o rejestrację jako podatnika VAT zanim rozpoczną wykonywanie działalności opodatkowanej.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Pierwszym krokiem do założenia własnej działalności gospodarczej jest zgłoszenie tego faktu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wniosek o wpis do CEIDG składamy w urzędzie gminy lub miasta.

Wniosek CEIDG-1 musi zawierać:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres zamieszkania,
 • Adres wykonywania działalności ,
 • Numer NIP (chyba że nie posiada)
 • Numer PESEL,
 • Nazwę firmy,Datę rozpoczęcia działalności,
 • Rodzaj działalności wg Polskiej klasyfikacji kodów PKD,
 • Informacje odnośnie wyboru formy opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa )
 • Aktualny Urząd Skarbowy,
 • Informacje o przechowywaniu dokumentów rachunkowych,

Po złożeniu wniosku Urząd miasta lub gminy, przesyła nasze dane do CEIDG, która dokonuje rejestracji naszej działalności gospodarczej oraz przesyła informację do Urzędu Skarbowego oraz ZUS o założonej przez nas działalności gospodarczej (w ramach jednego okienka),

Przedsiębiorca rejestrujący się jako płatnik podatku od towarów i usług (VAT) wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R,

Przedsiębiorca dokonujący transakcji gospodarczych z podmiotami z UE musi się zarejestrować również na VAT-UE

Marzysz o własnej firmie, jednak obawiasz się, że nie poradzisz sobie z wypełnieniem wszystkich dokumentów i formalnościami?

Założymy firmę za Ciebie! A Ty nie musisz się niczym martwić!

Wyślij do nas informację wypełniając krótki formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej!