ŁÓDŹ „VAT,CIT,PIT– zmiany w przepisach 2019r.”

Szkolenia

Wykładowca: Dorota Kosacka

Nowy termin: Łódź  3o stycznia 2019r. godz.10.00-15.00

                   


 PROGRAM SZKOLENIA:

Część I – VAT

 1. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2019 r. wdrażające przepisy unijne, w tym:
 2. opodatkowanie bonów na towary i usługi,
 • pojęcie bonów na towary i usługi oraz ich rodzaje (bony jednego przeznaczenia oraz bony różnego przeznaczenia)
 • moment opodatkowania VAT w przypadków bonów jednego przeznaczenia oraz bonów różnego przeznaczenia,
 • podstawa opodatkowania a bony,
 • bony a zasady fakturowania,
 • bony niezrealizowane a skutki w VAT,
 • bony a bilety za transport, bilety wstępu do kina oraz podobnych miejsc,
 • sprzedaż bonów przez pośredników – nowe zasady rozliczania;
 1. usługi elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów z innych krajów – nowe uproszczenia.

 

 1. Kasy fiskalne 2018/2019 – zmiany w przepisach:
 • kasy elektroniczne – kto i od kiedy będzie musiał je stosować,
 • zasady używania kas elektronicznych m.in. w przypadku awarii Internetu,
 • kary za brak terminowego przeglądu kasy rejestrującej,
 • możliwość używania kas na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze,
 • e-paragony – kiedy i na jakich zasadach będą wystawiane,
 • wystawianie faktur do paragonów.
 1. Pozostałe zmiany w VAT 2018/2019, w tym:
 • korekta w przypadku wcześniejszego zawyżenia stawki VAT – czy i kiedy będzie możliwa po nowelizacji przepisów (bezpodstawne wzbogacenie),
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe – zmiana wysokość w przypadku dobrowolnej korekty po kontroli,
 • nowa definicja pierwszego zasiedlenia – zmiana zasad opodatkowania nieruchomości,
 • wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT do 200 tys. zł przez niektóre podmioty,
 • faktury VAT RR – zmiana zasad wystawiania i odliczania zryczałtowanego zwrotu VAT na nich wykazanego,
 • nowe ograniczenia w podatku dochodowym w zakresie samochodów a odliczenie VAT naliczonego,
 • przedsiębiorstwo w spadku – nowy podatnik VAT,
 • zmiany w zakresie split payment i odwrotnego obciążenia.

 

Część II – PODATEK DOCHODOWY

 1. Samochody w 2019 r., w tym:
 • nowe ograniczenie amortyzacji – 150.000 zł i 225.000 zł,
 • ograniczenie wysokości rat leasingowych zaliczanych w koszty uzyskania przychodów,
 • zasady podziału raty leasingowej na część odsetkową i kapitałową oraz zasady ograniczenie w kosztach uzyskania przychodów obu część raty leasingowej,
 • 75 % ograniczenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku wydatków związanych z eksploatacją samochodów,
 • zmiana zasad zaliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem w działalności gospodarczej prywatnych samochodów stanowiących własność podatników,
 • najem samochodu a ograniczenie kosztów uzyskania samochodu,
 • umowy leasingowe zawarte do 31 grudnia 2018 r. a przepisy przejściowe,
 • zbycie samochodów o wartości początkowej powyżej 150.000 zł – nowe zasady,
 • praktyczne aspekty związane ze stosowaniem nowych przepisów.
 1. Ceny transferowe w 2018 i 2019 r., w tym:
 • transakcje pomiędzy podmiotami powiązany w 2018 i 2019 r. – porównanie regulacji,
 • nowa definicja pomiotów powiązanych, m.in. warunek sprawowania kontroli,
 • nowe zasady ustalania limitów których przekroczenie obliguje do sporządzenia dokumentacji dla cen transferowych,
 • zmiana zakresu dokumentacji,
 • praktyczne doświadczenia związane z dokumentacja i transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi – najczęstsze błędy.
 1. Zmiany w podatku dochodowym na 2019 r., w tym:
 1. exit tax, czyli podatek dochodowy od podmiotów przenoszących się do innego państwa:
 • kogo będzie dotyczył tzw. exit tax,
 • zasady ustalania wysokości i termin płatności nowego podatku,
  1. nowa ulga termomodernizacyjna – kto i kiedy będzie mógł z niej skorzystać,
  2. preferencyjne opodatkowanie dochodów osiąganych z prawa własności przemysłowej (tzw. innovation box)
  3. wprowadzenie nowej 9 % stawki CIT – kto i kiedy będzie mógł z niej skorzystać,
  4. możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów kosztów tzw. finansowania własnego,
  5. nabycie pakietów wierzytelności a koszty uzyskania przychodów,
  6. nowe zasady opodatkowania dochodów z walut wirtualnych,
  7. konwersja długu na kapitał – nowe regulacje,
  8. wprowadzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji – kiedy i w jakich przypadkach będzie to możliwe,
  9. zmiany w zakresie klauzuli generalnej w związku z ADAT (m.in. w zakresie definicji korzyści podatkowej i wynikających z tego skutków),
  10. wprowadzenie tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku niektórych nieprawidłowości w rozliczaniu podatku dochodowego,
  11. zmiany w nowym podatku dochodowym od nieruchomości w 2019 r., w tym:
 • nowe zasady liczenia limitu 10 mln zł i ustalania kwoty wolnej od podatku,
 • rozszerzenie rodzaju budynków objętych wskazanym podatkiem,
 • wniosek o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego ponad kwotę CIT i PIT – warunki odzyskania nadpłaty
  1. nowy podatek solidarnościowy od 2019r. –kto i w jakiej wysokości będzie musiał płacić,
  2. zmiany w zakresie poboru podatku przez płatnika (w tym ze stosunku pracy, dywidend, itp.),
  3. roczne zeznania przygotowywane przez organy podatkowe – praktyczne aspekty dla podatników,
  4. pozostałe zmiany na rok 2019 r.

 

Część III – ZAGADNIENIA POZOSTAŁE

 1. Pozostałe zmiany w przepisach na 2019 r., w tym:
 • obniżenie PCC dla pożyczek z 2 % do 0,5 %
 • raportowanie schematów podatkowych,
 • wprowadzenie tzw. interpretacji grupowych w przypadku transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • odpowiedzialność podmiotów zbiorowych a obowiązki podatkowe.
 1. Pytania i odpowiedzi.

WYKŁADOWCA

Dorota Kosacka – Doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. i DBO Polska sp. z o.o., ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu podatków, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego, w tym:

 • kilkuset artykułów o tematyce prawno-podatkowej opublikowanych m.in. na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, miesięcznika „Rachunkowość”, „Doradcy Podatnika” oraz
 • ponad 100 publikacji książkowych (m.in. „Samochody w firmie od 1 kwietnia 2015 r.”, „VAT 2015”, „Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych 2017”, „Leksykon Pracodawcy 2017”, „Leksykon działalności gospodarczej”, „Dochody uzyskane za granicą”).

Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe, doradza w zakresie cen transferowych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Członek Rady Celno – Akcyzowej przy Ministerstwie Finansów I i II kadencji.
Członkini Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm – Klub Kobiet Biznesu, w latach 2014-2016 członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, członek Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego. Była również członkiem Rady Programowej „Monitora Celnego i Podatkowego” oraz redaktorem merytorycznym „Wskazówek podatkowych”. Posiada międzynarodowy certyfikat menadżerski wydany przez The Institute of Leadership and Management w Londynie (ILM). 26 marca 2014 r. za całokształt działalności zawodowej i społecznej zajęła I miejsce w kategorii „Kobieta Wzór” w konkursie „Kobiety są przyszłością” organizowanym przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach międzynarodowego projektu Women. W 2017 r. zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Lider Księgowości”.


MIEJSCE SZKOLENIA:

ŁÓDŹ Centrum Konferencyjne Faktoria, ul Dowborczyków 25.


CENA SZKOLENIA:

356,70 zł brutto/os.

Cena obejmuje: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, certyfikat poświadczający ukończenie kursu, danie obiadowe oraz serwis kawowy. Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się telefonicznie (tel. 85 831 13 30, kom. 790 550 791) lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie  przeznaczonych dla działów kadrowo-płacowych, księgowych, doradców podatkowych..

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia