Praktyki i staże

Jeżeli jesteś studentem IV, V roku, lub absolwentem prawa lub ekonomii, zgłoś się na praktyki do DK Doradztwo sp. z o.o. – Spółki Doradztwa Podatkowego.

Rekrutacja na praktyki/staż trwa cały rok.


DK Doradztwo DK Szkolenia DK Wydawnictwo sp. z o.o. daje możliwość zdobycia doświadczenia:

♦ w zakresie prowadzenia księgowości,

♦ prowadzenia kadr,

♦ prawa podatkowego,

♦ prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dla najlepszych kandydatów istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy.

Aplikacje (CV, list motywacyjny, wykaz ocen z toku studiów) należy przesyłać na adres e-mail: praca@kosacka.pl lub biuro@kosacka.pl z dopiskiem „Praktyki”.