ISTOTA I PRAKTYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szkolenia

Wykładowca: Krzysztof Sługocki

Białystok, 22 listopada 2017 r.

godz.10.00-15.00


PROGRAM SZKOLENIA

1 . Usystematyzowanie koniecznych działań w danym podmiocie w celu zapewnienia ochrony danych osobowych.

 1.          a) Usystematyzowanie zagadnień prawnych (obecnych i przyszłych – RODO od maja 2018)
 2.          b) Zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych (pojęcie przetwarzania danych osobowych, pojęcie danych osobowych, pojęcie zbioru danych osobowych, rodzaje danych osobowych).
 3. 2. Obowiązki i prawa tych, którzy mają do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych; obowiązki i prawa administratora danych osobowych (ADO) i administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).
 4. 3. Prawa osoby, której dotyczą dane, zabezpieczanie zbiorów danych osobowych, rejestracja zbiorów danych osobowych; odpowiedzialność karna, GIODO, zakresy uprawnień.
  1.     a) Prawa uczestnika realizacji zadań realizowanych w danym podmiocie w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.
  2.     b) Prawa dotyczące pracownika w danym podmiocie w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
  3.     c) Udostępnianie danych osobowych.
 1. 4. Praktyka kompletowania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych i działania kontrolne (koniecznym jest zgromadzenie i administrowanie pakietem dokumentów wskazanych w przepisach prawa).
 2. 5. Organizacja przetwarzania i ochrony danych osobowych (praktyczne wskazówki i rozwiązania dla danego podmiotu).
 3. 6. Wybór przypadków i orzecznictwo.
 4. 7. Zmiany w ochronie danych osobowych – nowe unijne ramy – rozporządzenie PE.

WYKŁADOWCA

Krzysztof Sługocki – zawodowy trener i wykładowca od 2004 roku. Certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, studia podyplomowe z ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, studia podyplomowe z zaawansowanych zastosowań arkusza kalkulacyjnego w analizie danych z wykorzystaniem VBA i SQL oraz studia z systemów mikrokomputerowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, studia podyplomowe z logistyki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
Działalności szkoleniowa, doradcza i konsultacyjna z zakresu następujących kręgów tematycznych:
• wybrane zagadnienia stosowania prawa (głównie prawa nowych technologii, informatyzacja, podpis elektroniczny, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo oświatowe, prawo autorskie, prawo administracyjne, prawo działalności gospodarczej);
• zastosowania informatyki (głównie zaawansowane zastosowania oprogramowania biurowego – MS Office (także OpenOffice i LibreOffice) – m.in. Excel w modelowaniu finansowym i analizach finansowych i logistycznych; zastosowania grafiki komputerowej, DTP, zastosowania informatyki w administracji publicznej, projektowanie stron www itp.)


MIEJSCE SZKOLENIA:

Białystok, DK Doradztwo, ul.Broniewskiego 4 lok.217


CENA SZKOLENIA:

350 zł brutto/os. 

Cena zawiera VAT 23 %.

Cena obejmuje: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, certyfikat poświadczający ukończenie kursu, danie obiadowe oraz serwis kawowy. Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się telefonicznie (tel. 85 831 13 30, kom. 790 550 791) lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia