Postępowania podatkowe i sądowe

Postępowania podatkowe i sądowe

Reprezentujemy przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi zarówno podmioty prowadzące działalność gospodarczą jak i osoby fizyczne.


W ramach doradztwa podatkowego oferujemy m.in.:

♦ reprezentowanie podatników w czasie kontroli i postępowania podatkowego,

♦ sporządzanie odwołań w sprawach podatkowych,

♦ występowanie w imieniu klientów przed organami podatkowymi,

♦ reprezentowanie podatników w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Wojewódzkim Sądem Administracyjny i Naczelnym Sądem Administracyjnym),

♦ reprezentowanie podatnika w postępowaniu podatkowym przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości,

♦ doradztwo w przypadku postępowań dotyczących tzw. przychodów z nieujawnionych źródeł;

♦ sporządzanie zapytań o interpretacje podatkowe.

Sprawdź jakie sprawy ostatnio wygraliśmy.