Instrukcje, porady, opinie

Instrukcje

Przygotowujemy instrukcje podatkowe określające szczegółowo zasady postępowania w firmie w zakresie określonych obowiązków podatkowych. Instrukcje są dostosowywane do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Mogą one dotyczyć zarówno zasad postępowania w przypadku rozliczania określonych transakcji, jak i zasad fakturowania poszczególnych rodzajów czynności w Państwa firmie z uwzględnieniem różnych wariantów, które mogą faktycznie wystąpić. Celem instrukcji jest zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego. W praktyczny i szczegółowy sposób stanowią one wskazówki do poprawnego rozliczenia podatków.

Porady i opinie

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego na rzecz:

osób prywatnych,

osób prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie i w formie spółek osobowych,

spółek kapitałowych.

Nasze usługi doradcze obejmują w szczególności:

doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania;

optymalizację opodatkowania w zakresie podatków dochodowych i podatku VAT,

doradztwo w zakresie prawidłowości uznania wydatków za koszty uzyskania przychodów,

doradztwo w zakresie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych wstąpienia lub wystąpienia wspólnika spółki osobowej;

doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych zakończenia działalności gospodarczej;

doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;

opiniowanie konsekwencji podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej (aporty);

opiniowanie zawieranych umów z kontrahentami pod kątem konsekwencji podatkowych;

opiniowanie konsekwencji podatkowych sprzedaży nieruchomości,

doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych wykorzystywania samochodów w prowadzonej działalności gospodarczej;

ocenę ryzyka przyjętych przez podatnika rozwiązań podatkowych,

sporządzanie zapytań o interpretacje podatkowe.