Instrukcje, porady, opinie

Instrukcje – zwiększamy bezpieczeństwo podatkowe

Na Państwa życzenie przygotowujemy instrukcje podatkowe określające szczegółowo zasady postępowania w firmie w zakresie określonych obowiązków podatkowych. Instrukcje są dostosowywane do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Mogą one dotyczyć zarówno zasad postępowania w przypadku rozliczania określonych transakcji, jak i zasad fakturowania poszczególnych rodzajów czynności w Państwa firmie z uwzględnieniem różnych wariantów, które mogą faktycznie wystąpić.

Celem instrukcji jest zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego. W praktyczny i szczegółowy sposób stanowią one wskazówki do poprawnego rozliczenia podatków.


Porady i opinie

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego na rzecz:

♦ osób prywatnych,

♦ osób prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie i w formie spółek osobowych,

 spółek kapitałowych.

Nasze usługi doradcze obejmują w szczególności:

♦ doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania;

♦ optymalizację opodatkowania w zakresie podatków dochodowych i podatku VAT,

♦ doradztwo w zakresie prawidłowości uznania wydatków za koszty uzyskania przychodów,

♦ doradztwo w zakresie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

♦ doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych wstąpienia lub wystąpienia wspólnika spółki osobowej;

♦ doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych zakończenia działalności gospodarczej;

♦ doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;

♦ opiniowanie konsekwencji podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej (aporty);

♦ opiniowanie zawieranych umów z kontrahentami pod kątem konsekwencji podatkowych;

♦ opiniowanie konsekwencji podatkowych sprzedaży nieruchomości,

♦ doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych wykorzystywania samochodów w prowadzonej działalności gospodarczej;

♦ ocenę ryzyka przyjętych przez podatnika rozwiązań podatkowych,

♦ sporządzanie zapytań o interpretacje podatkowe.