CIT 2019-ZMIANY I BIEŻĄCE PROBLEMY

Szkolenia

Termin:

            „CIT 2019-zmiany i bieżące problemy ” 18 lutego  2019r.

Wykładowca: Dorota Kosacka

 Miejsce: Białystok, ul.Broniewskiego 4 lok 117, godz.11.00-16.00

Cena: 350 zł brutto/os


 PROGRAM SZKOLENIA CIT :

 1. Samochody w 2019 r., w tym:
 • nowe ograniczenie amortyzacji – 150.000 zł i 225.000 zł,
 • ograniczenie wysokości rat leasingowych zaliczanych w koszty uzyskania przychodów,
 • zasady podziału raty leasingowej na część odsetkową i kapitałową oraz zasady ograniczenie w kosztach uzyskania przychodów obu część raty leasingowej,
 • 75 % ograniczenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku wydatków związanych z eksploatacją samochodów,
 • zmiana zasad zaliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem w działalności gospodarczej prywatnych samochodów stanowiących własność podatników,
 • najem samochodu a ograniczenie kosztów uzyskania samochodu,
 • umowy leasingowe zawarte do 31 grudnia 2018 r. a przepisy przejściowe,
 • zbycie samochodów o wartości początkowej powyżej 150.000 zł – nowe zasady,
 • praktyczne aspekty związane ze stosowaniem nowych przepisów.
 1. Ceny transferowe w 2019 r., w tym:
 • transakcje pomiędzy podmiotami powiązany w 2018 i 2019 r. – porównanie regulacji,
 • nowa definicja pomiotów powiązanych, m.in. warunek sprawowania kontroli,
 • nowe zasady ustalania limitów których przekroczenie obliguje do sporządzenia dokumentacji dla cen transferowych,
 • zmiana zakresu dokumentacji,
 • praktyczne doświadczenia związane z dokumentacja i transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi – najczęstsze błędy,
 • korekta cen transferowych,
 • wprowadzenie tzw. safe harbour w przypadku usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek od podmiotów powiązanych,
 • nowe wyłączenia z obowiązku sporządzania dokumentacji i możliwość ich zastosowania już do 2018 r.
 1. Podatek dochodowy od przychodów z nieruchomości od 1 stycznia 2019 r., w tym:
 • nowe zasady liczenia limitu 10 mln zł i ustalania kwoty wolnej od podatku,
 • rozszerzenie rodzaju budynków objętych wskazanym podatkiem,
 • sposób wykorzystania budynku i jego wpływ na podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych,
 • wniosek o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego ponad kwotę CIT i PIT – warunki odzyskania nadpłaty,
 • możliwość złożenia wniosku o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego już za 2018 r.
 1. Zmiany w zakresie stawki i podstawy opodatkowania, w tym:
 • nowa 9 % stawka CIT – kto i kiedy może ją stosować,
 • stawka 15 % w okresie przejściowym,
 • preferencyjne opodatkowanie 5 % stawką dochodów osiąganych z prawa własności przemysłowej (tzw. innovation box),
 • exit tax, czyli podatek dochodowy od podmiotów przenoszących się do innego państwa (kogo będzie dotyczył, zasady ustalania wysokości i termin płatności nowego podatku).
 1. Pobór podatku przez płatników – zmiany od 1 stycznia 2019 r., w tym:
 • wprowadzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji – kiedy i w jakich przypadkach będzie to możliwe,
 • obowiązek dochowania przez płatnika należytej staranności,
 • wypłata należności powyżej 2 mln zł – ograniczenia w zakresie stosowania obniżonych stawek i zwolnień,
 • rozszerzenie zakresu odpowiedzialności płatnika,
 • modyfikacja zasad poboru zaliczek na podatek od przychodów ze stosunku pracy,
 • nowe terminy składania informacji przez płatników (m.in. PIT-11)
 1. Uproszczenia w podatku dochodowym, w tym:
 • uniezależnienie możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem od terminu złożenia zeznania rocznego,
 • zbycie prywatnych nieruchomości nabytych w drodze spadku – nowe zasady liczenia 5-letniego okresu,
 • zmiany w zakresie tzw. ulgi mieszkaniowej,
 • uproszczenia w zakresie niektórych zawiadomień i zgłoszeń do urzędu skarbowego (np.: wybór ryczałtu, wybór podatku liniowego, wybór kwartalnej lub uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy).
 1. Pozostałe zmiany w przepisach, w tym:
 • koszty finansowania własnego (zysk pozostawiony w spółce i dopłaty) – nowe regulacje,
 • wirtualna waluta – nowe zasady opodatkowania,
 • nabycie wierzytelności i pakietów wierzytelności – zmiana zasad ustalania dochodu,
 • nowa ulga termomodernizacyjna – kto i kiedy będzie mógł z niej skorzystać,
 • zmiany w zakresie klauzuli generalnej w związku z ADAT (m.in. w zakresie definicji korzyści podatkowej i wynikających z tego skutków),
 • wprowadzenie tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku niektórych nieprawidłowości w rozliczaniu podatku dochodowego,
 • zeznania roczne przygotowywane przez organy podatkowe – zasady postępowania przez podatnika,
 • nowe terminy składania zeznań rocznych i praktyczne skutki dla podatników,
 • danina solidarnościowa – kto i kiedy będzie musiał ją płacić,
 • nowe zasady odliczania straty z lat wcześniejszych,
 • ulga na złe długi w podatku dochodowym,
 • pozostałe zmiany na rok 2019 r.
 1. Bieżące problemy i najnowsze stanowisko organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w tym:
 • limit 15.000 zł a koszty uzyskania przychodów – nowe stanowisko organów podatkowych,
 • dwa źródła przychodów w podatku dochodowym – praktyczne problemy,
 • amortyzacja – nowy limit 10.000 zł – stanowisko MF,
 • zaliczkowe wypłaty z zysku w spółkach osobowych i inne praktyczne problemy związane z rozliczeniami ze wspólnikami – skutki podatkowe,
 • przedawnienie straty w uchwale NSA,
 • certyfikat rezydencji – nowe stanowisko Ministerstwa Finansów,
 • wynajem urządzeń za granicą a podatek u źródła,
 • nieodpłatne świadczenia.

9. Pytania i odpowiedzi


WYKŁADOWCA

Dorota Kosacka – Doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. i DBO Polska sp. z o.o., ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu podatków, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego, w tym:

 • kilkuset artykułów o tematyce prawno-podatkowej opublikowanych m.in. na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, miesięcznika „Rachunkowość”, „Doradcy Podatnika” oraz
 • ponad 100 publikacji książkowych (m.in. „Samochody w firmie od 1 kwietnia 2015 r.”, „VAT 2015”, „Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych 2017”, „Leksykon Pracodawcy 2017”, „Leksykon działalności gospodarczej”, „Dochody uzyskane za granicą”).

Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe, doradza w zakresie cen transferowych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Członek Rady Celno – Akcyzowej przy Ministerstwie Finansów I i II kadencji.
Członkini Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm – Klub Kobiet Biznesu, w latach 2014-2016 członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, członek Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego. Była również członkiem Rady Programowej „Monitora Celnego i Podatkowego” oraz redaktorem merytorycznym „Wskazówek podatkowych”. Posiada międzynarodowy certyfikat menadżerski wydany przez The Institute of Leadership and Management w Londynie (ILM). 26 marca 2014 r. za całokształt działalności zawodowej i społecznej zajęła I miejsce w kategorii „Kobieta Wzór” w konkursie „Kobiety są przyszłością” organizowanym przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach międzynarodowego projektu Women. W 2017 r. zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Lider Księgowości”.


MIEJSCE SZKOLENIA:

Białystok, ul.Broniewskiego 4 lok 117


CENA SZKOLENIA:

350 zł brutto/os.

Cena obejmuje: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, certyfikat poświadczający ukończenie kursu, danie obiadowe oraz serwis kawowy. Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się telefonicznie (tel. 85 831 13 30, kom. 790 550 791) lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie  przeznaczonych dla działów kadrowo-płacowych, księgowych, doradców podatkowych.

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia