CENY TRANSFEROWE 2017 R. – DOKUMENTACJA TRANSAKCJI POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI.Lublin

Szkolenia

Wykładowca: Dorota Kosacka

Lublin, 5 stycznia 2018 r.

godz.10.00-15.00


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji, w tym:
 • pojęcie podmiotów powiązanych,
 • identyfikacja podmiotów powiązanych w transakcjach krajowych i zagranicznych,
 • powiązania kapitałowe, personalne, rodzinne, powiązania majątkowe i powiązania wynikające ze stosunku pracy,
 • powiązania bezpośrednie i pośrednie, powiązania pionowe i poziome,
 • zasady ustalania limitów obligujących do sporządzenia dokumentacji dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • transakcje z podmiotami z rajów podatkowych.
 1. Metody ustalania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, w tym:
 • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej – porównanie wewnętrzne i porównanie zewnętrzne,
 • metoda ceny odsprzedaży – porównanie wewnętrzne i porównanie zewnętrzne,
 • metoda rozsądnej marży koszt plus – porównanie wewnętrzne i porównanie zewnętrzne,
 • metoda marży transakcyjnej netto – porównanie wewnętrzne i porównanie zewnętrzne,
 • metoda podziału zysków,
 • sytuacje szczególne. Transakcje finansowe. Usługi o niskiej wartości dodanej. Przypadki nietypowe.
 1. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, w tym:
 • warunki i limity obowiązujące do sporządzenia dokumentacji dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu,
 • sumowanie zdarzeń „jednego rodzaju” a limity dokumentacyjne,
 • elementy dokumentacji, dokumentacja na poziomie podmiotu i dokumentacja na poziomie grupy,
 • termin na sporządzenie i przedłożenie dokumentacji,
 • sankcje za brak dokumentacji,
 • analiza danych porównawczych,
 • zasady sporządzania dokumentacji – najważniejsze elementy, zasady i praktyczne wskazówki,
 • korekta i aktualizacja dokumentacji.
 1. Praktyczne wskazówki w zakresie sporządzania dokumentacji na wybranych przykładach, w tym:
 • dokumentacja transakcji sprzedaży towarów,
 • dokumentacja wybranych usług finansowych (m.in. pożyczki),
 • dokumentacja usług niematerialnych (m.in. doradcze, wsparcie IT),
 • tzw. koszty udziałowca – koszty niezwiązane ze świadczeniem usług,
 • gdzie szukać danych porównawczych,
 • udowodnienie rynkowości ceny/marży na podstawie danych wewnętrznych i zewnętrznych
 1. Obowiązki sprawozdawcze, w tym:
 • CIT/PIT TP,
 • dokument CBC,
 • oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • inne obowiązki sprawozdawcze.
 1. Pozostałe zagadnienia, w tym:
 • porozumienia w sprawach cen transakcyjnych,
 • umowy spółek nieposiadających osobowości prawnej a dokumentacja dla cen transakcyjnych,
 • wspólne przedsięwzięcia a obowiązki dokumentacyjne,
 • restrukturyzacja działalności,
 • kontrole z zakresu cen transferowych.
 1. Pytania i odpowiedzi.

WYKŁADOWCA:

Dorota Kosacka – doradca podatkowy (nr wpisu 06598), członek Zarządu i udziałowiec DK Doradztwo Sp. z o.o., udziałowiec spółek DK Wydawnictwo Sp. z o.o. i DK Szkolenia Sp z o.o. Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradca w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe oraz reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, Członek Rady Celno – Akcyzowej przy Ministerstwie Finansów I i II kadencji. Członek Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego.Posiada międzynarodowy certyfikat menadżerski wydany przez The Institute of Leadership and Management w Londynie (ILM). adencji.


MIEJSCE SZKOLENIA:

Lublin, Software Camp, ul. Tomasza Zana 11A


CENA:

396,70 zł brutto/os.

Cena obejmuje: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, certyfikat poświadczający ukończenie kursu, danie obiadowe oraz serwis kawowy. Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się telefonicznie (tel. 85 831 13 30, kom. 790 550 791)

lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Opłaty za szkolenia przekazujemy na konto:

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia