Księgowość fundacji i stowarzyszeń

Księgowość fundacji i stowarzyszeń

Podczas prowadzenie lub zakładania fundacji i stowarzyszeń należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii:

1.Organizacje pozarządowe zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości. Dlatego warto zatrudnić wykwalifikowaną księgową lub biuro księgowe.

2.Stowarzyszenie ma obowiązek złożyć deklarację roczną do końca marca następnego roku.

3.Jeżeli Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie działalność statutową, korzystając ze zwolnienia przedmiotowego, to cały dochód zwolniony jest z podatku dochodowego od osób prawnych.

4.Stowarzyszenia zatrudniające pracowników na umowę o dzieło lub umowę o pracę, muszą odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy do 20 dnia następnego miesiąca, nie trzeba jednak składać już co miesięcznych deklaracji PIT-4.

Ważnym krokiem jest wybranie właściwej firmy księgowej, która zajmie się zawiłymi rozliczeniami finansowymi. Ze swojej strony zapewniamy:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Stworzenie listy płac i rozliczeń z ZUS
  • Sporządzenie deklaracji podatkowej i ZUS
  • Ewidencję środków trwałych i wyposażenia
  • Prowadzenie rejestru VAT
  • Pomoc przy formułowaniu regulaminu i statutu
  • Doradztwo prawne i podatkowe w bieżącej działalności
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych
  • Dodatkowo oferujemy pomoc przy tworzeniu polityki rachunkowości i planu kont indywidualnie dopasowanego do organizacji.