Księgowość fundacji i stowarzyszeń

Księgowość fundacji i stowarzyszeń

Podczas prowadzenie lub zakładania fundacji i stowarzyszeń należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii:

organizacje pozarządowe zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości – warto zatrudnić wykwalifikowaną księgową lub biuro księgowe.

♦ Stowarzyszenie ma obowiązek złożyć deklarację roczną do końca marca następnego roku.

♦ jeżeli Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie działalność statutową, korzystając ze zwolnienia przedmiotowego, to cały dochód zwolniony jest z podatku dochodowego od osób prawnych.

♦ Stowarzyszenia zatrudniające pracowników na umowę o dzieło lub umowę o pracę, muszą odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy do 20 dnia następnego miesiąca, nie trzeba jednak składać już co miesięcznych deklaracji PIT-4.


W ramach świadczonych usług oferujemy:

♦ prowadzenie ksiąg rachunkowych,

♦ stworzenie listy płac i rozliczeń z ZUS,

♦ sporządzenie deklaracji podatkowej i ZUS,

♦ ewidencję środków trwałych i wyposażenia,

♦ prowadzenie rejestru VAT,

♦ pomoc przy formułowaniu regulaminu i statutu,

♦ doradztwo prawne i podatkowe w bieżącej działalności,

♦ sporządzanie sprawozdań finansowych,

♦ dodatkowo oferujemy pomoc przy tworzeniu polityki rachunkowości i planu kont indywidualnie dopasowanego do organizacji.