Kadry i płace

Kadry i płace

Prowadzimy pełną obsługę kadrowo-płacową.


 W świadczonych usług oferujemy:

♦ sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło,

♦ sporządzanie listy płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,

♦ zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczeń społecznych,

♦ prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,

♦ prowadzenie akt pracowniczych wraz z niezbędną dokumentacją,

♦ prowadzenie ewidencji urlopów pracowników,

♦ rozliczanie zwolnień lekarskich pracowników (wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki z ubezpieczenia chorobowego),

♦ sporządzenie rozliczenia ZUS i do urzędów skarbowych (PIT4R, PIT-11, PIT-40),

♦ sporządzanie zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),

♦ sporządzanie wniosków do PFRON o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników,

♦ doradztwo przy rozwiązywaniu bieżących spraw związanych z kadrami.