Kadry i płace

Kadry i płace

Świadczymy usługi w zakresie kadr i płac. W ramach wspomnianej obsługi oferujemy:

 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło,
 • sporządzanie listy płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
 • prowadzenie akt pracowniczych wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich pracowników (wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki z ubezpieczenia chorobowego),
 • sporządzenie rozliczenia ZUS i do urzędów skarbowych (PIT4R, PIT-11, PIT-40),
 • sporządzanie zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
 • sporządzamy wnioski do PFRON o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników,
 • doradztwo przy rozwiązywaniu bieżących spraw związanych z kadrami.