BILANS 2018.ZAMKNIĘCIE ROKU

Szkolenia

Termin: 10 stycznia 2019r.,godz.10.00-15.00

Wykładowca: Ewa Stopczyńska

Cena: 350 zł brutto/os

Miejsce: Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok.117 (parter, wejście przez klatkę z tyłu budynku)


 PROGRAM SZKOLENIA:

Krajowe i międzynarodowe podstawy prawne sporządzania, podpisywania, zatwierdzania i udostępniania sprawozdań finansowych z uwzględnieniem kluczowych zmian.

Obowiązki i odpowiedzialność księgowego, kierownika jednostki i organów nadzorczych za sprawozdanie finansowe.

Zasady (polityka) rachunkowości jednostki (zakres możliwych uproszczeń) istotne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – KRS Nr 7.

Ważne czynności i terminy związane z przygotowaniem sprawozdania finansowego.

Inwentaryzacja – zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnic z uwzględnieniem Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury z dnia 28.07.2016 r.

Wycena bilansowa poszczególnych składników bilansu działalności operacyjnej i inwestycyjnej z uwzględnieniem metod fakultatywnych.

Bilans – zasady prezentacji aktywów i pasywów.

Rachunek zysków i strat – zasady sporządzania i prezentacji przychodów, kosztów i zysku (straty).

Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania,
z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9

Składanie do właściwego rejestru oraz udostępnianie sprawozdania finansowego (zasady sporzadzania i przekazywania elektronicznych sprawozdań finansowych)

Najczęstsze nieprawidłowości przy sporządzaniu, podpisywaniu, zatwierdzaniu i udostępnianiu sprawozdań finansowych.


WYKŁADOWCA

Ewa Stopczyńska – Biegły rewident. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Posiada doświadczenie zawodowe głównej księgowej, dyrektora finansowo-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz w biurze rachunkowym. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości. Prezes Oddziału Terenowego SKwP w Rawie Mazowieckiej.


MIEJSCE SZKOLENIA:

Białystok, ul.Broniewskiego 4 lok 117


CENA SZKOLENIA:

350 zł brutto/os.

Cena obejmuje: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, certyfikat poświadczający ukończenie kursu, danie obiadowe oraz serwis kawowy. Opłaty prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed szkoleniem.


Na szkolenia mogą Państwo zgłosić się telefonicznie (tel. 85 831 13 30, kom. 790 550 791) lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres szkolenia@kosacka.pl

Uwaga! Jeżeli Państwa udział w szkoleniu jest finansowany w całości lub częściowo ze środków publicznych prosimy o dołączenia do zgłoszenia wypełnionego oświadczenia

Doradca Podatkowy uczestniczący w naszym szkoleniu zdobywa 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie  przeznaczonych dla działów kadrowo-płacowych, księgowych, doradców podatkowych..

DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

ul. Graniczna 83, 15-635 Białystok

54 1540 1216 2054 9147 9738 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać – temat oraz datę szkolenia