15 Maj

VAT 2017

Zapraszamy na szkolenie , które poprowadzi Pani Dorota Kosacka :

„VAT 2017 – BIEŻĄCE PROBLEMY I PLANOWANE ZMIANY”

Białystok 22 czerwca 2017

Szczegóły i zapisy: tel. 85 831 13 30

12 Kwi

KONTROWERSYJNA USTAWA

Branża transportowa musi przygotować się do zmian- by uniknąć kar.

Pakiet ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów – kluczowe zmiany”

20 kwietnia 2017 r. w godz.10.00-15.00

Wykładowca: Tomasz Sętkowski (doradca w zakresie praktycznej interpretacji przepisów celnych i akcyzowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania platformy PUESC)

Miejsce: Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok.217

06 Kwi

Najbliższe szkolenia VAT


VAT w transakcjach zagranicznych 2017.

Jakie są konsekwencje zmian?


 

VAT w transakcjach zagranicznych”

11 kwietnia  2017 r. godz. 10.00-15.00

Białystok , ul. Broniewskiego 4 lok.217

Wykładowca:  Dorota Kosacka (doradca podatkowy, DK Doradztwo Sp.z o.o.)


              Nowelizacja ustawy o VAT w branży budowlanej i deweloperskiej                                                                 budzi wiele wątpliwości.


VAT w branży budowlanej i deweloperskiej bo rewolucyjnych zmianach”

24 kwietnia  2017 r. godz. 10.00-15.00

AMBROZJA , ul. Jarzębinowa 2A

Wykładowca:  Dorota Kosacka (doradca podatkowy, DK Doradztwo Sp.z o.o.

09 Lut

Szkolenie „Organy KAS i ich uprawnienia kontrolne”

Informacja:  “Od 1 marca kontrolę w dowolnym miejscu kraju będzie mógł przeprowadzić każdy z 16 naczelników urzędu celno-skarbowego. Zrobić to może bez uprzedniego zawiadomienia – dzień doręczania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli będzie datą wszczęcia kontroli celnoskarbowej. Uprawnienia KAS będą szersze niż do tej pory skarbówki. Urzędnicy będą mogli żądać udostępnienia akt, ksiąg i dokumentów, poufnych dokumentów związanych z przedmiotem kontroli także za inny okres niż okres objęty kontrolą”.


 

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną propozycję szkolenia:

“ Nowe formy weryfikacji rozliczeń podatkowych w ramach KAS. Organy KAS i ich uprawnienia kontrolne”

Terminy szkoleń:

POZNAŃ – 23 lutego 2017r.

LUBLIN – 27 lutego 2017r.

Wykładowca:  Dariusz Ćwikowski

20 Gru

UMOWY ZLECENIA OD 1 STYCZNIA 2017

Zmiany w umowach zlecenie w 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Przepisy te wprowadzają dodatkowe obowiązki dla zatrudniających w postaci wypłacania stawki minimalnej oraz ewidencjonowania godzin pracy. Zmiany będą miały zastosowanie zarówno do nowych umów, jak i do umów wcześniej zawartych, które nadal będą trwały po 31 grudnia 2016 r.

Dotychczas minimalna stawka za pracę dotyczyła wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Osoby wykonujące umowy zlecenia miały pełną swobodę i elastyczność w zakresie ustalania stawki za godzinę pracy. Mogły też ustalić zryczałtowaną kwotę za wykonanie danego zlecenia, bez względu na to ile czasu im ono zajęło. Wynagrodzenie za wykonane zlecenie było wypłacane na koniec zlecenia, chyba że strony postanowiły inaczej.

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadza szereg zmian w zakresie płac zleceniobiorców. Dotyczy ona zarówno zleceniobiorców, będących osobami fizycznymi, jak i samozatrudnionych, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, jeśli nie zatrudniają pracowników ani nie zawierają umów ze zleceniobiorcami.

WIĘCEJ PRZECZYTASZ W DZIALE BAZA WIEDZY – ARTYKUŁY – UMOWY ZLECENIA 2017

30 Lis

Z DAWNEGO PROJEKTU ZOSTAŁ TYLKO PROFISKALIZM

W „Gazecie Prawnej” z 21 listopada 2016 r. ukazał się kolejny wywiad z Dorotą Kosacką – członkiem zarządu DK Doradztwo sp. z o.o. na temat nowelizacji ustawy VAT od 1 stycznia 2017 r.

Z DAWNEGO PROJEKTU ZOSTAŁ TYLKO PROFISKALIZM

Nie jestem przeciwna sankcyjności, jeśli jest ona wymierzona w p10559788_328324677321589_1576162664302767327_nodmioty nadużywające prawa. Mam jednak poważne wątpliwości, czy ofiarą nowych rozwiązań nie padną uczciwi podatnicy.

Gdy rok temu rozmawiałyśmy o opublikowanym przez PiS projekcie ustawy o VAT, powiedziała pani, że nie jest przeciwniczką uchwalenia całkiem nowego aktu, który by regulował ten podatek.  Sejm uchwalił jednak w ubiegłym tygodniu tylko nowelizację. Czy to dobrze czy źle, że nie doszło do powstania nowej ustawy?

Pomysł, żeby napisać od nowa ustawę o VAT jest rozsądny, ale nie w takim kształcie, w jakim było to proponowane rok temu. Jeśli Sejm miałby przyjąć tamten projekt, to lepiej się stało, że uchwalił tylko nowelizację.

Jak pani ją ocenia? Jako mniejsze z zło?

Niewątpliwie nowelizacja jest łatwiejsza do przeanalizowania i stosowania przez podatników niż tamten projekt. Jedyna rzecz, która z niego została to profiskalizm. Rozwiązania są inne, ale wyraźnie widać, że rząd i Sejm dążą do sankcyjności.

Mówi pani o powrocie sankcji w VAT?

To tylko jeden z przykładów, najbardziej widoczny.

Ale przecież będzie można uniknąć sankcji.

To prawda, warunkiem będzie jednak, aby podatnik przed dniem wszczęcia kontroli złożył deklarację lub jej korektę oraz wpłacił na rachunek urzędu skarbowego kwotę z niej wynikającą wraz z odsetkami za zwłokę. A co w sytuacji, gdy podatnik złoży deklarację, ale nie zdąży wpłacić podatku?

Read More

24 Lis

Najbliższe szkolenia w Białymstoku 2017r.

Zapraszamy na szkolenia:

PRAWO PRACY ”  

NOWY TERMIN (o szczegółach poinformujemy)

DK Wydawnictwo , Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok.217

Wykładowca: Luiza Chojnowska


OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO  A ZAMKNIĘCIE ROKU 2016”

12 stycznia  2017 r. godz. 10.00-15.00

DK Wydawnictwo , Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok.217

Wykładowcy: Tomasz Gzela oraz Małgorzata Rzeszutek


 „JEDNOLITY PLIK KONTROLNY”

13 stycznia  2017 r. godz. 10.00-15.00

DK Wydawnictwo , Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok.217

Wykładowcy: Ewelina Skwierczyńska


PODATKI 2017 – ZMIANY W PODATKU VAT ORAZ W PODATKU DOCHODOWYM OD  1 STYCZNIA 2017”

16 stycznia  2017 r. godz. 10.00-15.00

Sala AMBROZJA , ul. Jarzębinowa 2a

Wykładowcy: Dorota Kosacka


PROCEDURY I TECHNIKI KONTROLI SKARBOWYCH -PRAKTYCZNE ASPEKTY”

19 stycznia  2017 r. godz. 10.00-15.00

DK Wydawnictwo , Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok.217

Wykładowcy: Dariusz ĆwikowskiVAT – ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2017r I BIEŻĄCE PROBLEMY” 

23 stycznia  2017 r. godz. 10.00-15.00

DK Wydawnictwo , Białystok, ul. Broniewskiego 4 lok.217

Wykładowcy: Dorota Kosacka


Zapisy: tel. 85 831 13 30 lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową dostępną na:  www.szkoleniadk.pl

03 Lis

Kalendarz szkoleń w Polsce 2017r.

POZNAŃ

NOWY TERMIN – 14 lutego 2017r.: „PODATKI 2017 -zmiany w podatku VAT oraz w podatku dochodowym od 1 stycznia 2017r.”

26 stycznia 2017r.: „Procedury i techniki kontroli skarbowych.Praktyczne aspekty.”

Miejsce:   Poznań Sala Konferencyjna „Adam’s” ul. Matejki 62  godz. 10:00-15:00


ŁÓDŹ

11 stycznia 2017r.: „PODATKI 2017 -zmiany w podatku VAT oraz w podatku dochodowym od 1 stycznia 2017r.”

Miejsce: Łódź, Centrum biznesowe „Faktoria” ul. Dowborczyków 25 godz. 10:00-15:00


LUBLIN

17 stycznia 2017r.: „PODATKI 2017 -zmiany w podatku VAT oraz w podatku dochodowym od 1 stycznia 2017r.”

31  stycznia 2017r.: „Procedury i techniki kontroli skarbowych.Praktyczne aspekty.”

Miejsce:  Lublin  „Software Camp” ul. Tomasza Zana 11A   godz. 10:00-15:00


KATOWICE

12 stycznia 2017r.: „PODATKI 2017 -zmiany w podatku VAT oraz w podatku dochodowym od 1 stycznia 2017r.”

Miejsce:   Katowice,  „Załęże” ul. Gliwicka 106  godz. 10:00-15:00Szczegóły i zapisy: tel. 85 831 13 30 , www.szkoleniadk.pl

27 Paź

Zapraszamy na unikalne szkolenia

 Tylko u nas wieloletni pracownik Urzędu Kontroli Skarbowej opowie „od kuchni”:

  • o metodach i technikach kontroli prowadzonych przez organy podatkowe,
  • metodach analizy danych dotyczących podatników,
  • najczęstszych błędach i oszustwach podatkowych.

 DK Wydawnictwo sp. z o.o. i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Podatkowe  zaprasza do udziału w szkoleniach:

BŁĘDY I OSZUSTWA W ROZLICZENIACH PODATKOWYCH STWIERDZANE PRZEZ ORGANY PODATKOWE

Białystok – 16 listopad 2016 r.

PROCEDURY I TECHNIKI KONTROLI SKARBOWYCH – PRAKTYCZNE ASPEKTY

Białystok – 17 listopad 2016 r.